• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U skladu sa Finansijskim planom Građevinskog fakulteta u Sarajevu, plan nabavki za 2021. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Plan nabavki za 2021. godinu. Plan nabavki za UNSA možete pogledati na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).
Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati: - Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;
- Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata;
- Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.
- Obrazac praćenja realizacije Ugovora možete preuzeti na slijedećem linku: Praćenje realizacije.

19.07.2021. - Obavijest o direktnom sporazumu sa INTERMING doo može se preuzeti na ovom linku.

19.07.2021. - Obavijest o direktnom sporazumu sa Dinalsa doo može se preuzeti na ovom linku.

19.07.2021. - Obavijest o direktnom sporazumu sa HDI doo može se preuzeti na ovom linku.

25.06.2021. - Obavijest o direktnom sporazumu sa Hetig dd može se preuzeti na ovom linku.

25.06.2021. - Obavijest o direktnom sporazumu sa R&S doo može se preuzeti na ovom linku.

16.06.2021. - Obavijest o nabavci građevinskih radova može se preuzeti na ovom linku.

14.06.2021. - Obavijest o nabavci građevinskih radova može se preuzeti na ovom linku.

09.06.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa Elpi comerc doo može se preuzeti na ovom linku.

09.06.2021. - Odluka o direktnom sporazumu za nabavku laboratorijskih materijala može se preuzeti na ovom linku.

25.05.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo može se preuzeti na ovom linku.

20.05.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Code System doo Visoko može se preuzeti na ovom linku.

07.05.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem HETIG dd može se preuzeti na ovom linku.

26.04.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Nenoline enterijeri doo može se preuzeti na ovom linku.

12.04.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem R & S doo može se preuzeti na ovom linku.

02.04.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem G Petrol doo za nabavku goriva može se preuzeti na ovom linku.

01.04.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem UNILAB doo za usluge sigurnosti može se preuzeti na ovom linku.

30.03.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Eurobit za računarske usluge može se preuzeti na ovom linku.

19.03.2021. - Odluka o sporazumu sa ponuđačem TONTO za računovodstvene usluge može se preuzeti na ovom linku.

18.02.2021. - Odluke o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd mogu se preuzeti na ovim linkovima: link 1 i link 2.

18.02.2021. - Odluke o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd mogu se preuzeti na ovim linkovima: linku.

16.02.2021. - Odluke o sporazumu sa ponuđačem Elektrika S doo mogu se preuzeti na ovim linkovima: link 1 i link 2.

16.02.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa Vegos doo može se preuzeti na ovom linku.

16.02.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa Ecoton doo može se preuzeti na ovom linku.

16.02.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa Osdin doo može se preuzeti na ovom linku.

12.02.2021. - Odluka o direktnom sporazumu sa Vegos doo može se preuzeti na ovom linku.

28.12.2020. - Odluka o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd može se preuzeti na ovom linku.

19.11.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa Unilab doo može se preuzeti na ovom linku.

16.11.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa Elektrika S doo može se preuzeti na ovom linku.

12.11.2020. - Odluka o direktnom sporazumu za pravne usluge može se preuzeti na ovom linku.

12.11.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem HETIG dd može se preuzeti na ovom linku.

03.11.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem HETIG dd može se preuzeti na ovom linku.

14.10.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zanatskih radova može se preuzeti na ovom linku.

12.10.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog materijala može se preuzeti na ovom linku.

06.10.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme može se preuzeti na ovom linku.

01.10.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sistematski i sanitarni pregled uposlenika može se preuzeti na ovom linku.

30.09.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje uposlenika može se preuzeti na ovom linku.

23.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem TDP doo može se preuzeti na ovom linku.

23.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem BATISTUTI za usluge servisa elektroopreme može se preuzeti na ovom linku.

23.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem HMI inžinjering za usluge održavanja može se preuzeti na ovom linku.

21.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu za izradu građevinske stolarije može se preuzeti na ovom linku

21.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem HETIG dd za građevinske radove može se preuzeti na ovom linku.

10.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem NAB d.o.o. za građevinske radove može se preuzeti na ovom linku.

07.09.2020. - Odluka o direktnom sporazumu nabavke kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku: odluka.

03.09.2020. - Informacija o pokretanju postupka nabavke laboratorijske i dr. opreme može se preuzeti na ovom linku.

30.07.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za fotogrametrijsko snimanje može se preuzeti na ovom linku.

30.07.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zanatske i građevinske radove može se preuzeti na ovom linku.

28.07.2020. - Odluka o direktnom sporazumu za usluge izrade web stranice može se preuzeti na ovom linku.

23.07.2020. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (BNPRO doo) može se preuzeti na ovom linku.

14.07.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa Unilab doo može se preuzeti na ovom linku.

10.07.2020. - Odluka o direktnom sporazumu nabavke dizel goriva može se preuzeti na ovom linku.

06.07.2020. - Odluka o direktnom sporazumu usluga građevinskih radova može se preuzeti na ovom linku.

03.07.2020. - Odluka o poništenju postupka nabavke usluga radova na krovu Fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

18.06.2020. - Odluka o nabavci usluga radova na instalacijama zgrada Fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

18.06.2020. - Obavijest o nabavci usluga radova na krovu Fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

17.06.2020. - Odluka o direktnom sporazumu sa NENOLINE enterijeri doo može se preuzeti na ovom linku.

16.06.2020. - Odluka o pokretanju procesa javne nabavke radova na krovu i dr. može se preuzeti na ovom linku.

11.06.2020. - Odluka o direktnom sporazumu na radovim elektroinstalcije može se preuzeti na ovom linku.

10.06.2020. - Odluka o izboru najboljeg ponuđača po liticiaciji za prodaju telefonske centrale Iskra 50C može se preuzeti na ovom linku.

03.06.2020. - Direktni sporazum sa firmom FULLHOUSE DESIGN može se preuzeti na ovom linku.

03.06.2020. - Direktni sporazum sa firmom Eurobit doo može se preuzeti na ovom linku.

03.06.2020. - Direktni sporazum sa firmom ZAG može se preuzeti na ovom linku.

01.06.2020. - Informacija o javnoj licitaciji za prodaju telefonske centrale Iskra 50C može se preuzeti na ovom linku.

28.05.2020. - Direktni sporazum o nabavci usluga sa Vegos doo može se preuzeti na ovom linku.

28.05.2020. - Direktni sporazum o nabavci usluga sa Ecoton doo može se preuzeti na ovom linku.

22.05.2020. - Direktni sporazum o nabavci radova sa ELPI Comerc doo može se preuzeti na ovom linku.

21.05.2020. - Direktni sporazum o nabavci usluga sa Vegos doo može se preuzeti na ovom linku.

10.04.2020. - Direktni sporazum o nabavci usluga menze i dostave hrane može se preuzeti na ovom linku.

13.02.2020. - Odluka o nabavci usluga računovodstva može se preuzeti na ovom linku.

06.02.2020. - Pregled ugovora iznad 1000KM u 2019. godini može se preuzeti na ovom linku.

13.12.2019. - Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara može se preuzeti na ovom linku.

13.12.2019. - Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu štampanja može se preuzeti na ovom linku.

04.12.2019. - Odluka o nabavci laboratorijske opreme može se preuzeti na ovom linku.

28.11.2019. - Odluka o nabavci laboratorijske opreme može se preuzeti na ovom linku.

20.11.2019. - Obavijest o tenderu za uslugu štampanja može se preuzeti na ovom linku.

15.11.2019. - Ispravka o direktnom sporazumu nabavke usluga kalibracije opreme može se preuzeti na ovom linku: ispravka.

14.11.2019. - Odluka o direktnom sporazumu nabavke usluga kalibracije opreme može se preuzeti na ovom linku: odluka.

13.11.2019. - Odluka o direktnom sporazumu nabavke usluga istraživanja i srodnim može se preuzeti na ovom linku: odluka.

07.11.2019. - Odluka o nabavci higijenskog materijala može se preuzeti na ovom linku: odluka.

07.11.2019. - Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma nabavke kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku: odluka.

30.10.2019. - Odgovori na pitanja vezana za tender o nabavci racunara može se preuzeti na ovom linku: ispravka.

25.10.2019. - Ispravka o nabavci računara može se preuzeti na ovom linku: ispravka.

24.10.2019. - Odluka o nabavci roba (higijenski i drugi materijali) može se preuzeti na ovom linku: odluka.

21.10.2019. - Obavijest i tenderska dokumentacija o nabavci računara može se preuzeti na ovim linkovima obavijest i tenderska dokumentacija.

15.10.2019. - Tenderska dokumentacija za nabavku laboratorijske opreme može se preuzeti na ovom linku: informacije.

01.10.2019. - Odluka o nabavci usluge sistematskog i sanitarnog pregleda uposlenika može se preuzeti na ovom linku: odluka.

01.10.2019. - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za usluge čišćenja peći i kotlova te održavanja kotlova može se preuzeti na ovom linku: odluka.

30.09.2019. - Odluka o izboru najboljeg ponuđača usluge osiguranja može se preuzeti na ovom linku: odluka.

17.09.2019. - Odluka direktnom sporazumu o nabavci detektora požara i protuprovale može se preuzeti na ovom linku: odluka.

17.09.2019. - Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluga popravke i održavanja može se preuzeti na ovom linku: odluka.

17.09.2019. - Odluka o nabavci usluge sistematskog i sanitarnog pregleda uposlenika može se preuzeti na ovom linku: odluka.

11.09.2019. - Odluka o nabavci brojača za mjerenje saobraćaja može se preuzeti na ovom linku: odluka.

06.09.2019. - Obavijest i tenderska dokumentacija o nabavci usluge osiguranja može se preuzeti na ovim linkovima obavijest i tenderska dokumentacija.

03.09.2019. - Odluka o nabavci detektora požara i protuprovale može se preuzeti na ovom linku.

19.07.2019. - Odluka o nabavci usluga radova bojenja i ustakljivanja može se preuzeti na ovom linku.

19.07.2019. - Odluka o nabavci hotelskih usluga može se preuzeti na ovom linku.

18.07.2019. - Informacije o nabavci Doppler brojača može se preuzeti na ovom linku.

18.07.2019. - Odluka o direktnom sporazumu javne nabavke usluga organiziranje događaja može se preuzeti na ovom linku.

15.07.2019. - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga organiziranje događaja - faza 2 može se preuzeti na ovom linku.

11.07.2019. - Odluka o izboru ponuđača usluga organiziranje događaja može se preuzeti na ovom linku.

11.07.2019. - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga organiziranje događaja može se preuzeti na ovom linku.

11.07.2019. - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga bojenja i ustakljivanja može se preuzeti na ovom linku.

11.07.2019. - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga popravka i održavanje instalacija zgrada može se preuzeti na ovom linku.

09.07.2019. - Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluga građevinskih instalacija može se preuzeti na ovom linku.

05.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelskih usluga može se preuzeti na ovom linku.

27.06.2019. - Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki nabavci usluga građevinskih instalacija može se preuzeti na ovom linku.

26.06.2019. - Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluga popravke namještaja može se preuzeti na ovom linku.

25.06.2019. - Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluga ugostiteljstva može se preuzeti na ovom linku.

18.06.2019. - Odluka o direktnom sporazumu o nabavci kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku.

11.06.2019. - Odluka o pokretanju postupka direktnog sporazuma o nabavci kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku.

28.05.2019. - Poziv za dostavu ponuda usluga ugostiteljstva može se preuzeti na ovom linku.

24.05.2019. - Poziv za dostavu ponuda hotelskih usluga može se preuzeti na ovom linku.

15.05.2019. - Odluka o usluzi štampanja može se preuzeti na ovom linku.

15.05.2019. - Obavijest o nabavci opreme za laboratoriju može se preuzeti na ovom linku.

19.04.2019. - Odluka o direktnom sporazumu nabavke usluge osiguranja imovine i lica može se preuzeti na ovom linku.

08.04.2019. - Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge osiguranja imovine i lica može se preuzeti na ovom linku.

08.04.2019. - Odluka o direktnom sporazumu nabavke konstrukcijskih proizvoda za ispitivanja u laboratorijama može se preuzeti na ovom linku.

22.3.2019. - Odluka o pokretanju postupka nabavke konstrukcijskih proizvoda za ispitivanja u laboratorijama može se preuzeti na ovom linku.

7.3.2019. - Odluka o nabavci roba od "UNIOR TEHNA" doo može se preuzeti na ovom linku.

5.3.2019. - Odluka o nabavci usluga bojenja i ustakljivanja može se preuzeti na ovom linku.

5.3.2019. - Odluka o nabavci usluga za ekskurzije i sl. u organizaciji Građevinskog fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

4.3.2019. - Obavijest o nabavci usluga za ekskurzije i sl. u organizaciji Građevinskog fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

26.2.2019. - Obavijest o nabavci opreme za laboratoriju može se preuzeti na ovom linku.

26.2.2019. - Odluka o direktnom sporazumu popravki i održavanja zgrade može se preuzeti na ovom linku.

19.2.2019. - Obavijest o nabavci usluga za laboratoriju može se preuzeti na ovom linku.

19.2.2019. - Odluka o nabavci roba (slavine, pipci, ventili, i dr.) može se preuzeti na ovom linku.

11.2.2019. - Odluka o nabavci usluga popravke namještaja i drug može se preuzeti na ovom linku.

11.2.2019. - Odluka o nabavci alata za radionicu može se preuzeti na ovom linku.

8.2.2019. - Odluka o poništenju tiskanih i povezanih usluga može se preuzeti na ovom linku.

8.2.2019. - Odluka o nabavci roba (slavine, pipci, ventili, i dr.) može se preuzeti na ovom linku.

7.2.2019. - Odluke o direktnim sporazumima raznih usluga i roba mogu se preuzeti na ovom linku.

1.2.2019. - Odluka o direktnom sporazumu računovodstvenih usluga može se preuzeti na ovom linku.

30.1.2019. - Odluka o nabavci usluge vremenskog zakupa račuanara može se preuzeti na ovom linku.

24.1.2019. - Obavijest o nabavci razne elektro-opreme može se preuzeti na ovom linku.

17.1.2019. - Obavijest o nabavci usluga izdavaštva i štampanja može se preuzeti na ovom linku.
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović