• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odluke 2021. godina:
- Januar 2021
- Januar 2021 (dodatno)
- Februar 2021
- Februar 2021 (druga sjednica)
- Izvještaj komisije - Nermin Hasanbašić (12.03.2021)
- Mart 2021
- April 2021
- Maj 2021
- Juni 2021
- Juli 2021

Odluke 2020. godina:
- Januar 2020
- Februar 2020
- Mart 2020
- Mart 2020 (druga sjednica)
- April 2020
- Maj 2020
- Maj 2020 (druga sjednica)
- Juni 2020
- Juli 2020
- Septembar 2020
- Septembar 2020 (druga sjednica)
- Oktobar 2020
- Oktobar 2020 (druga sjednica)
- Novembar 2020
- Decembar 2020
- Decembar 2020 (druga sjednica)

Odluke 2019. godina:
- Maj 2019
- Juni 2019
- Juli 2019
- Septembar 2019
- Oktobar 2019
- Novembar 2019
- Decembar 2019

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović