• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxIzvještaj komisije - viši asistent - odsjek Geodezija
07.12.2018
Na slijedećem linku možete preuzeti izvještaj Komisije na odsjeku Geodezija za izboru u zvanje "asistent": Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - viši asistent - odsjek Konstrukcije
07.12.2018
Na slijedećem linku možete preuzeti izvještaj Komisije na odsjeku Konstrukcije za izboru u zvanje "viši asistent": Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPromocija diploma
27.11.2018
SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA  I MAGISTRANTIMA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Poštovani diplomanti i magistranti,
obavještavamo vas da će svečana promocija i dodjela diploma biti održana u subotu 01.12.2018. godine u 11:00 sati u Olimpijskoj dvorani „ Juan Antonio Samaranch“ (Zetra). Potrebno je da dođete  do 10:30 sati ispred dvorane, na ulaz „C“. Ulaz u dvoranu je moguć samo uz odgovarajuću ulaznicu koju možete preuzeti u studentskoj službi  od 27.11.2018. do 30.11.2018. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Prodekan za nastavno-naučni rad
Doc.dr. Mirza Pozder
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - UNSA
19.11.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU raspisuje PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU.

Više detalja možete naći na linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o neradnom danu povodom praznika Dana državnosti BiH
16.11.2018
Povodom praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine neradni dan je 26.11.2018. godine.

Uprava Fakulteta.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPoziv za trening - Proces akreditacije studijskih programa UNSA
16.11.2018
U prilogu možete naći detalje o pozivu za trening "Iskustva u procesu akreditacije studijskih programa" u organizaciji Univerziteta u Sarajevu - Poziv za trening.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxBIM Forum
09.11.2018
BIM alijansa i Građevinski Fakultet UNSA vas pozivaju na

BIM FORUM SARAJEVO
15. NOVEMBRA 2018. DOM ORUŽANIH


Više informacija na oficijalnoj stranici BIM Forum-a.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxApsolventski rokovi
02.11.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTAVAJU SE APSOLVENTI I. I II. CIKLUSA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU, DA ĆE ISPITE KOJE SU SLUŠALI U LJETNOM SEMESTRU MOĆI POLAGATI U ZIMSKOM JANUARSKO – FEBRUARSKOM ISPITNOM TERMINU.

U TOM SMISLU, A ZBOG TEHNIČKIH PROBLEMA U RADU ISSS-A, PRIJAVA ISPITA ĆE SE ODVIJATI PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE DIREKTNO POČEVŠI OD 01.11.2018. GODINE.

ISPITI ĆE SE ODRŽATI U PERIODU REDOVNIH ZIMSKIH ISPITNIH ROKOVA A TAČNIJI DATUMI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKNADNO.

MOLIMO VAS DA PRIJAVE ISPITA IZVRŠITE U ŠTO KRAĆEM ROKU KAKO BI SE MOGAO ORGANIZOVATI ISPITNI ROK ZA APSOLVENTE.

PRODEKAN ZA NASTAVU
DOC. DR. MIRZA POZDER
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
02.11.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-1343-1/18 od 09.10.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1035-53/18 od 24.10.2018. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

1.) Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Saobraćajnice“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, smjer saobraćajnice i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

2.) Za izbor u naučnoistraživačko zvanje:
- viši stručni saradnik za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnoistraživačko zvanje utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživčkoj djelatnosti (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/16.):
- naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti građevinarstva sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
- pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- položen stručni ispit, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje računarskih programa i poznavanje računarskih programa i tehnika;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno,  odnosno naučnoistraživačko zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje (pod 1.), odnosno naučnoistraživačko zvanje (pod 2.) za izborni period utvrđen odgovarajućim zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavna zvanja/ naučnoistraživačko zvanje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNacionalni ERASMUS+ informativni dan
26.10.2018
Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Delegacijom Europske unije u BiH i Univerzitetom u Sarajevu organizuje Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini koji će se održati u četvrtak, 8. novembra 2018. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Cilj događaja je promocija aktivnosti Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, s posebnim naglaskom na predstavljanje novog poziva za dostavu projektnih prijedloga iz oblasti visokog obrazovanja. Događaj će promovisati Erasmus+ program te jačanje saradnje i veza između visokoškolskih ustanova i drugih relevantnih aktera iz BiH te partnerskih univerziteta/institucija iz Španije i Litvanije. Više informacija u draft agendi u prilogu.

Potvrdu učešće za ovaj događaj je potrebno dostaviti putem e-maila na: mahira.zonic@erasmusbih.com, najkasnije do 5. novembra 2018. godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
25.10.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1- 1152-1/18 od 19.09.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1059/18 od 12.10.2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

1.) Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- viši asistent za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- magistar građevinarstva – diplomirani inžinjer građevinarstva, odsjek konstrukcije,  sa minimalno 300 ECTS bodova i proveden izborni period u zvanju asistenta;

2.) Za izbor u naučnoistraživačko zvanje:
-  viši stručni saradnik za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnoistraživačko zvanje utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživčkoj djelatnosti (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/16.):
- naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti građevinarstva sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
- pokazane naučnoistraživačke sposobnosti;

kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- položen stručni ispit, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje računarskih programa i poznavanje računarskih programa i tehnika;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno,  odnosno naučnoistraživačko zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje (pod 1.), odnosno naučnoistraživačko zvanje (pod 2.) za izborni period utvrđen odgovarajućim zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavna zvanja/ naučnoistraživačko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOtvorena kompjuterska učionica (BESTS projekat)
16.10.2018
U okviru Erasmus+ projekta BESTSDI Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio je novu kompjutersku salu sa 10 kompjutera u vrijednosti od 19.400 KM, kao i totalnu stanicu i bespilotnu letjelicu u vrijednosti od 29.000 KM. Učionica je svečano otvorena 9. oktobra 2018. godine zajedno sa studentima i profesorima Građevinskog fakulteta.
„S obzirom da je GIS neophodan alat u svim oblastima projektovanja, planiranja, upravljanja i analiziranja, oprema je namijenjena svim studentima Građevinskog fakulteta vezano za predmete infrastrukture prostornih podataka“, istakla je voditeljica projekta doc. dr. Suada Džebo.
Otvaranju je prisustvovao i prodekan za nastavu Građevinskog fakulteta u Sarajevu doc. dr. Mirza Pozder, koji je naglasio da će oprema koja je dobijena u implementaciji projekta stvoriti aktivno i kreativno okruženje za učenje, te biti od velike pomoći u nastavnom procesu i edukaciji studenata. „Novoopremljena učionica još jedan je korak naprijed u smislu modernizacije nastave i zadovoljavanja međunarodnih standarda u području visokog obrazovanja“, kazao je doc. dr. Mirza Pozder.
Instaliranjem opreme stvorene su pretpostavke za jačanje uloge i značaja uvođenja koncepata infrastrukture prostornih podataka, proširenje programa sa nastavnim predmetima iz ove oblasti, kao i za pokretanje novih istraživačkih projekata.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDeveti sajam stipendija
16.10.2018
Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator Sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Deveti sajam stipendija će se održati 18. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo) od 10:00 do 16:00 sati.

Više informacija na linku: Deveti sajam stipendija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis u II ciklus
15.10.2018
Informacije o upisu u II ciklus se mogu preuzeti na slijedećem link: Informacije o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOtvaranje Ureda za podršku studentima
01.10.2018
Dana 2.10.2018. godine, otvara se Ured za podršku studentima (UPS!) u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, na adresi Zmaja od Bosne br. 8.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte osoblje UPS!-a.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - II ciklus
28.09.2018
Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da nastava za akademsku 2018/2019 godinu počinje 08.10.2018.godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - I ciklus
28.09.2018
Obavještavaju se studenti I ciklusa studija da nastava za akademsku 2018/2019 godinu počinje 01.10.2018.godine.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić