• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxDan planete Zemlje -"Marš za nauku"
20.04.2017
Drage kolegice i kolege, dragi studenti,
pozivam vas da dođete u subotu 22. aprila 2017. godine u 12 sati pred Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu i pridružite se svjetskoj manifestaciji "Marš za nauku", i tako se pridružite obilježavanju "Dana planete Zemlje".
Cilj obiležavanja "Dana planete Zemlje" je podizanje svijesti šire društvene zajednice o odgovornosti svakog pojedinca prema planeti na kojoj živimo.
"Dan planete Zemlje" ustanovljen je u SAD davne 1970. godine, a obilježava se širom svijeta od 1992. godine, kad su Ujedinjene Nacije usvojile dugoročni "Program za promociju održivog razvoja".
Ovom aktivnošću apelujemo za zaštitu ekosistema i urbanih sredina ugroženih razvojem industrije i neodrgovornim upravljanjem resursima koje ugrožavaju zdravlje ljudi te prouzrokuje globalno zagrijavanje i klimatske promjene.
Univerzitet u Sarajevu se na ovaj način pridružuje svjetskoj manifestaciji koja ove godine posebno skreće pažnju i na ugrožen status akademske zajednice.

prof. dr. Medžida Mulić
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezenatacija stipendija - DAAD program
17.04.2017
Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete prezentaciji stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), koja će se održati u prostorijama Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u četvrtak, 20. aprila 2017. godine, s početkom u 14:00 sati.

Na ovoj prezentaciji biti će predstavljeni stipendijski programi DAAD-a za studente i naučno-nastavno osoblje za akademsku 2017/2018.
godinu. Također sve potrebne informacije koji se tiču stipendija DAAD-a možete pronaći na stranici www.funding-guide.de
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStudiranje u Francuskoj
11.04.2017
Dana 18.4.2017. godine sa početkom u 13:15h u sali 8 Građevinskog fakulteta, bit će održana prezentacija o mogućnostima studiranja u Francuskoj. Prezentaciju organizuje Campus France i Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini. Pozivaju se studenti Građevinskog fakulteta da prisustvuju prezentaciji i informišu se o visokoškolskom sistemu u Francuskoj, vrstama stipendija i načinima apliciranja.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUSA - Sajam stipendija
28.03.2017
Informacije o Sajmu stipendija za USA možete preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrihvaćene liste tema završnih radova - II ciklus studija
21.03.2017
Usvajaju se Liste tema završnih radova II ciklusa studija studijskog programa građevinarstva i studijskog programa geodezije sa mentorima, imenima studenata.  Više detalja na slijedećem linku: Liste tema.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxAprilski ispitni rokovi - stari sistem studiranja
21.03.2017
Aprilski ispitni rokovi za stari sistem studiranja se mogu preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
06.03.2017
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1441/17 od 22.02.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ – dva izvršioca sa punim radnim vremenom
2.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
3.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Matematika“- jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1. diplomirani inžinjer građevinarstva ili magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova hidrotehničkog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada  u podoblastima: Komunalna i procesna hidrotehnika i Inženjerstvo okoliša. 
Pod 2.  diplomirani inženjer geodezije ili magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija.
Pod 3. diplomirani matematičar ili magistar matematike sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor „.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za izbor sekretara Građevinskog fakulteta
17.02.2017
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za izbor sekretara Fakulteta.  Detalje konkursa možete preuzeti na sljedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - Ljetni semestar
16.02.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI, NASTAVNICI I SARADNICI DA
NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2016/2017.GODINI ZA LJETNI
SEMESTAR POČINJE 20.02.2017.GODINE.

Sarajevo, 16.02.2017. D E K A N

Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - Džanina Omičević
14.02.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Džanina Omičević, dipl.inž.geod. javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Homogenizacija težina geodetskih mjerenja“.

Odbrana doktorske disertacije održat će se u četvrtak 16.03.2017.godine, sa početkom u 12 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30 u Sali br. 8 /prizemlje/.
Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijedlozi tema master radova
13.02.2017
Prijedlozi tema master radova za smjer Konstrukcije se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Konstrukcije.

Prijedlozi tema master radova za smjer Saobraćajnice se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Saobraćajnice.

Prijedlozi tema master radova za smjer Geodezija se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Geodezija .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije za Njemački jezik
27.01.2017
Scholarships for German language courses in Bavaria 2017
 
Dear Sir or Madam,
 
I am pleased to inform you about our new scholarship offers of the Free State of Bavaria for
German language courses in 2017. The scholarships include tuition fees, accommodation and meals.
 
Students and young academics of all disciplines with a basic knowledge of German (at least A2-level) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have completed the first year of study (this applies only to the first degree, usually a Bachelor’s degree).

For further information regarding the summer courses and the application procedure, please see here:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html
 
Applicants should send all documents via mail to BAYHOST by March 20th, 2017 at the latest (date of receipt!).
 
I would like to ask you to pass this information to students/other parties interested and/or announce the call for application at your website. Should you have further questions or comments, you are welcome to contact me.
 
Kind regards,
Katrin Döppe
 
 
---------------------------
Katrin Döppe
Stipendienprogramme
Arbeitszeiten: Mo-Do vormittags
 
BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31 | D-93053 Regensburg
T ++49 (0)941-943-5049 | F ++49 (0)941-943-5051
0 komentari | Napišite komentar

 
xxISCE 2017
11.12.2016

The International Symposium on Civil Engineering is an international forum for scientists, engineers, and students to present their latest research and development results in all areas of Civil Engineering. Also, the conference provides an opportunity for researchers, academicians, scientists and professional engineers to present their work, publish their results, exchange ideas and network for scientific and industrial collaborations. The emphasis will be on peer-reviewed papers with high scientific and technical quality.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxAlumni asocijacija Građevinskog fakulteta UNSA
06.12.2016
Poštovani,

Povodom 67 godine postojanja Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Inicijativni odbor (dekan, prodekan i četiri nastavnika) pokrenuo je aktivnosti na osnivanju Alumni asocijacije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Alumni asocijacija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Građevinskom fakultetu u Sarajevu.
Svrha osnivanja ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu radi ostvarivanja njihove međusobne saradnje, kao i saradnje sa nastavnicima fakulteta, odnosno akademske i šire zajednice.

Osnovni cilj osnivanja ovog Udruženja je afirmacija mjesta i uloge građevinara i geodeta u društvu, njihovo povezivanje s ustanovom u kojoj su stekli svoja zvanja i titule, izgradnjom snažnog osjećaja ponosa i lojalnosti za Građevinski fakultet u Sarajevu među svojim bivšim i sadašnjim studentima.
Pozivamo sve zainteresirane da pristupe ovom Udruženju, te aktivno sudjeluju u njegovom radu i provedbi planiranih aktivnosti.

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, popunjavanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Asocijacije.
Molimo Vas također da s ovim upoznate svoje kolegice i kolege građevinare i geodete koji su završili jedan od ciklusa studija na Građevinskom fakultetu u Sarajevu i usmjerite ih da popune pristupnicu i pridruže nam se.

Uvid u Prijedlog Statuta možete obaviti ovdje (uskoro dostupan).

Popunjenu pristupnicu kao i neke vaše prijedloge, sugestije i ideje u kreiranju, usmjeravanju rada i provedbi aktivnost Alumni asocijacije možete dostaviti na email: alumni.gf.unsa.ba@gmail.com
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
09.11.2016
 
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1339-1/16. od 27.09.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6644/16 od 26.10.2016. godine
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje

KONKURS

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:

1. docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
2. viši asistent za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ - dva izvršioca sa punim radnim vremenom
3. viši asistent za naučnu oblast „Konstrukcije“ - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1. da su diplomirani inžinjeri građevinarstva, hidrotehničkog usmjerenja i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju;
Pod 2. završen stepen drugog ciklusa studija građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja sa ukupno 300 ECTS bodova ili magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja;
Pod 3. završen stepen drugog ciklusa studija građevinarstva konstrukterskog usmjerenja sa ukupno 300 ECTS bodova ili magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja;
Pod 2. i 3. četiri godine iskustva u saradničkim poslovima; prosječna ocjena  studija na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5 ;
Pod 1. 2. i 3. naučni, odnosno stručni radovi iz oblasti za koju se vrši izbor, objavljeni u naučnim, stručnim časopisima ili zbornicima.
 
Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju (a za višeg asistenta i dokaz o prosječnim ocjenama studija I i II ciklusa studija, kao i potvrdu visokoškolske ustanove o stečenom iskustvu na poslovima asistenta), objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje pod 1., ugovor o radu će se zaključiti nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje».
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStudentski dan - 7.11.2016.
03.11.2016
Kako bi studentima predstavili cjelokupnu ponudu studija u Francuskoj, različite procedure upisa te različite mogućnosti finansiranja, uključujući i stipendije Vlade Francuske, Francuska ambasada i Campus France u Bosni i Hercegovini organizuju po treći put Sajam studija (Studentski dani 2016) koji će se održati 07. novembra 2016., od 10:00 do 15:30, na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Na sajmu će učestvovati najprestižnijih 9 francuskih univerziteta (Université de Bordeaux, Université d'Artois, Université de Poitiers, EPITECH, Université technique de Belfort, Sciences PO Paris, UTC Campiègne, Univesrité de Lyopn, INSA Rouen).

Ovaj sajam je prilika za srednjoškolce i studente u Bosni i Hercegovini da dobiju sve informacije koje se odnose na studij u Francuskoj (na francuskom i engleskom jeziku) u svim oblastima, o različitim upisnim procedurama i mogućnostima finansiranja.

Zainteresirani ste za studiranje u Francuskoj?  

Pozivamo vas na Studentski dan koji se treću godinu zaredom održava u Bosni i Hercegovini i koji vam pruža priliku da upoznate brojne francuske univerzitete, načine i uslove upisa na francuske visokoškolske ustanove, studiranje na francuskom i engleskom jeziku u svim oblastima i mogućnosti finansiranja i studija.

Posjetite štandove učesnika    (Sciences Po Paris, Univerzitet Bordeaux, Državni institut za primijenjene nauke Rouen, Univerzitet Lyon 1, Tehnološki univerzitet Belfort‐Montébeliard, EPITECH‐  Fakultet za informatičku inovaciju i ekspertizu, Tehnološki fakultet Compiègne, Univerzitet Poitiers, Univerzitet Artois, Univerzitetska Agencija Frankofonije, Erasmus +, Campus France BiH i Francuski institut u Bosni i Hercegovini) i upoznajte se sa bogatom ponudom studijskih programa u svim oblastima, na francuskom i engleskom jeziku.

Paraleleno sa održavanjem sajma biće upriličene prezentacije učesnika o različitim oblastima studija na francuskim univerzitetima. Tokom Studentskog dana ujedno će biti i otvoren konkurs za stipendije Vlade Francuske za akademsku 2017/2018. godinu na koji se mogu prijaviti studenti sa svih univerziteta u BiH.
Studentski dan 2016. održaće se 7. novembra od 10h‐15h30 na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Za više informacija pratite nas na našoj Facebook stranici.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje diplomantima o dodjeli diploma
31.10.2016
O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMANTE I i II
CIKLUSA STUDIJA KAO I DIPLOMANTE PO
STAROM PLANU I PROGRAMU DA ĆE SE
SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA
ZA AKADEMSKU 2015/2016 GODINU ODRŽATI
05.11.2016. GODINE U OLIMPIJSKOJ DVORANI
ZETRA SA POČETKOM U 11:00.
Prilikom dolaska, molimo Vas da ne dolazite s
automobilima jer ulaz u krug Zetre neće biti
omogučen, to je obavještenje koje smo prosljedili od
Rektorata UNSA.
Pozivnice će se dijeliti u studentskoj službi od 31.10
do 04.11.2016. godine
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović