• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxObavijest - radna verzija doktorske disertacije
27.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ammara Šarića, dipl.ing.građ., pod nazivom: “Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-615-24/18 od 15.01.2021. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Sanjin Albinović, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: ''Saobraćajnice'') - predsjednik komisije;
2. Prof. dr. Ivan Lovrić, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (oblast: ''Saobraćajnice'')  - mentor i član komisije;
3. Doc. dr. Suada Džebo, dipl.ing.građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: ''Saobraćajnice'') - član komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 28.01.2021. do 01.03.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
26.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Lamije Avdić

Dana 01.02.2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Lamije Avdić, pod nazivom:

Novi trendovi upravljanja oborinskim vodama urbanih sredina

pred komisijom:
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Suvada Šuvalija,dipl.ing.građ., mentor i član
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., član

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
26.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Amile Pezo
Dana 01.02.2021. godine u 14:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Amile Pezo pod nazivom:

Modeli upravljanja čvrstim otpadom i uspostavljanje informacionog sistema

pred komisijom:
- Prof.dr. Đenari Ćerimagić,dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Amra Serdarević, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za apsolvente
19.01.2021
Obavještavaju se apsolventi II ciklusa i predbolonjskog sistema studiranja da se, zbog eventualnog polaganja ispita u februarskom roku, jave direktno prodekanu a nastavu kako bi se isti mogao organizirati sa odgovornim nastavnicima.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - izbor u zvanje (redovni profesor)
18.01.2021
Na slijedećem linku možete preuzeti izvještaj u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika": Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi za apsolvente
18.01.2021
Na slijedećem linku se nalaze ispitni rokovi za apsolvente. Prijava se vrši putem prijava na dan ispita. (Ispitni rokovi za apsolvente.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija - radna verzija dr disertacije
05.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije
U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

u utorak, 12.01.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati
Kandidat: Ammar Šarić, dipl.ing.građ.
Naziv doktorske disertacije: “Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste”. 
Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera, prezentacija radne verzije navedene doktorske disertacije će biti održana putem on line platforme.
Komisija za ocjenu radne verzije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-25-89/20 od 26.11.2020. godine u sastavu:
1. Dr. Sanjin Albinović, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - predsjednik komisije;
2. Dr. Ivan Lovrić, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - mentor i član komisije;
3. Dr. Suada Džebo, dipl.ing.građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član komisije.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o uvidu radne verzije dr disertacije
04.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se  radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Zlatka Džanića, dipl.ing.građ., pod nazivom: “Optimizacija armiranobetonskih konstrukcije izloženih utjecaju potresa” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-1551-23/18 od 23.12.2020. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl. ing. građ., emeritus profesor Građevinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - predsjednik komisije;
2. Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. ing. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - mentor i član komisije;
3. Doc.dr. Senad Medić, dipl. ing. građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
član komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 04.01.2021. do 03.02.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o uvidu radne verzije dr disertacije
31.12.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E
U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se  radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Dževada Krdžalića, dipl.ing.geod., pod nazivom: “Razvoj optimalnog modela za transformaciju koordinata između referentnih okvira u Bosni i Hercegovini” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-294-22/19 od 25.12.2020. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1.   Doc. dr. Džanina Omićević, dipl. ing. geod., docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (oblast «Geodezija i geoinformatika»), predsjednik komisije;
2.   Prof.dr. Medžida Mulić, dipl.ing.geod., vanredni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (oblast «Geodezija i geoinformatika»), mentor i član komisije;
3.   Doc.dr. Esad Vrce, dipl. ing. geod., docent na Građevinskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu (oblast: «Geodezija i geoinformatika»), član Komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 31.12.2020. do 29.01.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - redovni profesor
29.12.2020
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-2044-2/20 od 08.12.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-29/20 od 23.12.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjrstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene        knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
      -    diplomirani inženjer geologije, odnosno magistar geologije sa 300 ECTS  bodova,
      -    naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
      -      prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   izvod iz matične knjige rođenih;
-   uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi - priložiti radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.;
-   dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor;
-   dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa ciklusa studija;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje redovni  profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje."
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija - radna verzija dr disertacije
22.12.2020
PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
srijeda, 23.12.2020. godine u 14.00 sati
Kandidat: Krdžalić Dževad, dipl. inž. geod.

Naziv doktorske disertacije: "Razvoj optimalnog modela za transformaciju koordinata između referentnih okvira u Bosni i Hercegovini"

Obzirom na pogoršanu situaciju u vezi sa pandemijom Corona virusa, prezentacija radne verzije će se održati u online formatu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDodjela diploma - instrukcije
18.12.2020
Poštovani, obzirom da je u srijedu 23.12-2020. godine planirana dodjela diploma za predbolonjski i bolonjski sistema studiranja, u nastavku Vam proslijeđujemo instrukcije vezano za dodjelu.

Zbog okolnosti uzorokovanje pandemijom Corona Virusa, podjela će se vršiti po grupama a u prilogu se nalaze grupe i satnice (PRILOG).
Ulazak na fakultet je moguć samo na službeni ulaz fakulteta (iza centralne zgrade).
Ulazak na fakultet je dozvoljen isključivo kandidatima koji primaju diplomu a nakon prozivke izvršene od strane službene osobe
Prilikom okupljanja ispred službenog ulaza fakulteta maksimalno se moraju poštovani mjere u vidu socijalne distance i nošenja zaštitnih maski.
Svako narušavanje epidemiloških mjera će prouzorokovati obustavu podjele diploma.
Kandidati koji nisu u mogućnosti preuzeti diplomu istu mogu preuzeti naknadno u studentskoj službi uz prethodnu najavu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUplata 2. rate studenata Građevinskog fakulteta
17.12.2020
OBAVJEŠTENJE ZA UPLATU DRUGE RATE STUDENATA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Poštovani studenti Građevinskog fakulteta I i II ciklusa studija, obavještavamo vas da ste prema Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/05-11-37962-5/20 od 15.10.2020. godine obavezni uplatiti drugu ratu (od tri rate) najkasnije do 31.12.2020. godine.

Dokaz o uplati dostaviti u studentsku službu zajedno sa indeksom radi evidencije o dugovanjima.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPodjela diploma - 2019/2020
17.12.2020
Obavještavaju se diplomci i magistranti bolonjskog i predbolonjskog sistema studiranja Građevinskog fakulteta u Sarajevu da će se podjela diploma za akademsku 2019/2020. godinu održati dana 23.12.2020. godine (srijeda). Obzirom na okolnosti uzorkovane pandemijom Corona virusa, podjela diploma će se održati u više termina a satnica, grupe i detaljne instrukcije će biti objavljeni naknadno.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
16.12.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku

Dana 18.12.2020. godine u 09:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku, održat će se javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Adina Ćatića nazivom:
Komparativna analiza „Pravilnika za snimanje detalja  starog  i  novog  premjera“

pred komisijom:

- Vanr.prof.dr. Admir Mulahusić, dipl. ing.geod - predsjednik
- Vanr.prof.dr. Jusuf Topoljak, dipl. ing.geod - mentor i član
- Vanr.prof.dr. Nedim Tuno, dipl. ing.geod - član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - radna verzija doktorske disertacije
14.12.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
srijeda, 23.12.2020. godine u 14.00 sati
u malom amfiteatru Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu kandidata, komisije i zapisničara uz obavezu prisutnih osoba za poštivanje epidemioloških mjera.

Kandidat: Krdžalić Dževad, dipl. inž. geod.

Naziv doktorske disertacije:      „Razvoj optimalnog modela za transformaciju koordinata između referentnih       okvira u Bosni i Hercegovini “
Komisija:
1.   Dr. sc. Džanina Omićević, dipl. inž. geod., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (naučna oblast: „Geodezija i geoinformatika“), predsjednica;
2.   Dr. sc. Medžida Mulić, dipl. inž. geod, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (naučna oblast: „Geodezija i geoinformatika“), mentor i član;
3.   Dr. sc. Esad Vrce, dipl. inž. geod., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (naučna oblast: “Geodezija i geoinformatika“), član.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
14.12.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Mr. Fata Terzić, dipl.ing.građ. javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog istraživanju uticajnih parametara na ravnost fleksibilinih kolovoznih konstrukcija“.
Odbrana doktorske disertacije održati će se u petak, 15.01.2021. godine, sa početkom u 11 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30. u Malom amfiteatru (prvi sprat).
Doktorska disertacija se može pogledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 10 do 12 sati.


0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić