• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxPrihvaćene liste tema završnih radova - II ciklus studija
21.03.2017
Usvajaju se Liste tema završnih radova II ciklusa studija studijskog programa građevinarstva i studijskog programa geodezije sa mentorima, imenima studenata.  Više detalja na slijedećem linku: Liste tema.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxAprilski ispitni rokovi - stari sistem studiranja
21.03.2017
Aprilski ispitni rokovi za stari sistem studiranja se mogu preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
06.03.2017
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1441/17 od 22.02.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ – dva izvršioca sa punim radnim vremenom
2.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
3.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Matematika“- jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1. diplomirani inžinjer građevinarstva ili magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova hidrotehničkog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada  u podoblastima: Komunalna i procesna hidrotehnika i Inženjerstvo okoliša. 
Pod 2.  diplomirani inženjer geodezije ili magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija.
Pod 3. diplomirani matematičar ili magistar matematike sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor „.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za izbor sekretara Građevinskog fakulteta
17.02.2017
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za izbor sekretara Fakulteta.  Detalje konkursa možete preuzeti na sljedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - Ljetni semestar
16.02.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI, NASTAVNICI I SARADNICI DA
NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2016/2017.GODINI ZA LJETNI
SEMESTAR POČINJE 20.02.2017.GODINE.

Sarajevo, 16.02.2017. D E K A N

Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - Džanina Omičević
14.02.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Džanina Omičević, dipl.inž.geod. javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Homogenizacija težina geodetskih mjerenja“.

Odbrana doktorske disertacije održat će se u četvrtak 16.03.2017.godine, sa početkom u 12 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30 u Sali br. 8 /prizemlje/.
Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijedlozi tema master radova
13.02.2017
Prijedlozi tema master radova za smjer Konstrukcije se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Konstrukcije.

Prijedlozi tema master radova za smjer Saobraćajnice se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Saobraćajnice.

Prijedlozi tema master radova za smjer Geodezija se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Geodezija .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije za Njemački jezik
27.01.2017
Scholarships for German language courses in Bavaria 2017
 
Dear Sir or Madam,
 
I am pleased to inform you about our new scholarship offers of the Free State of Bavaria for
German language courses in 2017. The scholarships include tuition fees, accommodation and meals.
 
Students and young academics of all disciplines with a basic knowledge of German (at least A2-level) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have completed the first year of study (this applies only to the first degree, usually a Bachelor’s degree).

For further information regarding the summer courses and the application procedure, please see here:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html
 
Applicants should send all documents via mail to BAYHOST by March 20th, 2017 at the latest (date of receipt!).
 
I would like to ask you to pass this information to students/other parties interested and/or announce the call for application at your website. Should you have further questions or comments, you are welcome to contact me.
 
Kind regards,
Katrin Döppe
 
 
---------------------------
Katrin Döppe
Stipendienprogramme
Arbeitszeiten: Mo-Do vormittags
 
BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31 | D-93053 Regensburg
T ++49 (0)941-943-5049 | F ++49 (0)941-943-5051
0 komentari | Napišite komentar

 
xxISCE 2017
11.12.2016

The International Symposium on Civil Engineering is an international forum for scientists, engineers, and students to present their latest research and development results in all areas of Civil Engineering. Also, the conference provides an opportunity for researchers, academicians, scientists and professional engineers to present their work, publish their results, exchange ideas and network for scientific and industrial collaborations. The emphasis will be on peer-reviewed papers with high scientific and technical quality.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxAlumni asocijacija Građevinskog fakulteta UNSA
06.12.2016
Poštovani,

Povodom 67 godine postojanja Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Inicijativni odbor (dekan, prodekan i četiri nastavnika) pokrenuo je aktivnosti na osnivanju Alumni asocijacije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Alumni asocijacija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Građevinskom fakultetu u Sarajevu.
Svrha osnivanja ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu radi ostvarivanja njihove međusobne saradnje, kao i saradnje sa nastavnicima fakulteta, odnosno akademske i šire zajednice.

Osnovni cilj osnivanja ovog Udruženja je afirmacija mjesta i uloge građevinara i geodeta u društvu, njihovo povezivanje s ustanovom u kojoj su stekli svoja zvanja i titule, izgradnjom snažnog osjećaja ponosa i lojalnosti za Građevinski fakultet u Sarajevu među svojim bivšim i sadašnjim studentima.
Pozivamo sve zainteresirane da pristupe ovom Udruženju, te aktivno sudjeluju u njegovom radu i provedbi planiranih aktivnosti.

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, popunjavanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Asocijacije.
Molimo Vas također da s ovim upoznate svoje kolegice i kolege građevinare i geodete koji su završili jedan od ciklusa studija na Građevinskom fakultetu u Sarajevu i usmjerite ih da popune pristupnicu i pridruže nam se.

Uvid u Prijedlog Statuta možete obaviti ovdje (uskoro dostupan).

Popunjenu pristupnicu kao i neke vaše prijedloge, sugestije i ideje u kreiranju, usmjeravanju rada i provedbi aktivnost Alumni asocijacije možete dostaviti na email: alumni.gf.unsa.ba@gmail.com
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
09.11.2016
 
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1339-1/16. od 27.09.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6644/16 od 26.10.2016. godine
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje

KONKURS

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:

1. docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
2. viši asistent za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ - dva izvršioca sa punim radnim vremenom
3. viši asistent za naučnu oblast „Konstrukcije“ - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1. da su diplomirani inžinjeri građevinarstva, hidrotehničkog usmjerenja i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju;
Pod 2. završen stepen drugog ciklusa studija građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja sa ukupno 300 ECTS bodova ili magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja;
Pod 3. završen stepen drugog ciklusa studija građevinarstva konstrukterskog usmjerenja sa ukupno 300 ECTS bodova ili magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja;
Pod 2. i 3. četiri godine iskustva u saradničkim poslovima; prosječna ocjena  studija na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5 ;
Pod 1. 2. i 3. naučni, odnosno stručni radovi iz oblasti za koju se vrši izbor, objavljeni u naučnim, stručnim časopisima ili zbornicima.
 
Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju (a za višeg asistenta i dokaz o prosječnim ocjenama studija I i II ciklusa studija, kao i potvrdu visokoškolske ustanove o stečenom iskustvu na poslovima asistenta), objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje pod 1., ugovor o radu će se zaključiti nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje».
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStudentski dan - 7.11.2016.
03.11.2016
Kako bi studentima predstavili cjelokupnu ponudu studija u Francuskoj, različite procedure upisa te različite mogućnosti finansiranja, uključujući i stipendije Vlade Francuske, Francuska ambasada i Campus France u Bosni i Hercegovini organizuju po treći put Sajam studija (Studentski dani 2016) koji će se održati 07. novembra 2016., od 10:00 do 15:30, na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Na sajmu će učestvovati najprestižnijih 9 francuskih univerziteta (Université de Bordeaux, Université d'Artois, Université de Poitiers, EPITECH, Université technique de Belfort, Sciences PO Paris, UTC Campiègne, Univesrité de Lyopn, INSA Rouen).

Ovaj sajam je prilika za srednjoškolce i studente u Bosni i Hercegovini da dobiju sve informacije koje se odnose na studij u Francuskoj (na francuskom i engleskom jeziku) u svim oblastima, o različitim upisnim procedurama i mogućnostima finansiranja.

Zainteresirani ste za studiranje u Francuskoj?  

Pozivamo vas na Studentski dan koji se treću godinu zaredom održava u Bosni i Hercegovini i koji vam pruža priliku da upoznate brojne francuske univerzitete, načine i uslove upisa na francuske visokoškolske ustanove, studiranje na francuskom i engleskom jeziku u svim oblastima i mogućnosti finansiranja i studija.

Posjetite štandove učesnika    (Sciences Po Paris, Univerzitet Bordeaux, Državni institut za primijenjene nauke Rouen, Univerzitet Lyon 1, Tehnološki univerzitet Belfort‐Montébeliard, EPITECH‐  Fakultet za informatičku inovaciju i ekspertizu, Tehnološki fakultet Compiègne, Univerzitet Poitiers, Univerzitet Artois, Univerzitetska Agencija Frankofonije, Erasmus +, Campus France BiH i Francuski institut u Bosni i Hercegovini) i upoznajte se sa bogatom ponudom studijskih programa u svim oblastima, na francuskom i engleskom jeziku.

Paraleleno sa održavanjem sajma biće upriličene prezentacije učesnika o različitim oblastima studija na francuskim univerzitetima. Tokom Studentskog dana ujedno će biti i otvoren konkurs za stipendije Vlade Francuske za akademsku 2017/2018. godinu na koji se mogu prijaviti studenti sa svih univerziteta u BiH.
Studentski dan 2016. održaće se 7. novembra od 10h‐15h30 na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Za više informacija pratite nas na našoj Facebook stranici.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje diplomantima o dodjeli diploma
31.10.2016
O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMANTE I i II
CIKLUSA STUDIJA KAO I DIPLOMANTE PO
STAROM PLANU I PROGRAMU DA ĆE SE
SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA
ZA AKADEMSKU 2015/2016 GODINU ODRŽATI
05.11.2016. GODINE U OLIMPIJSKOJ DVORANI
ZETRA SA POČETKOM U 11:00.
Prilikom dolaska, molimo Vas da ne dolazite s
automobilima jer ulaz u krug Zetre neće biti
omogučen, to je obavještenje koje smo prosljedili od
Rektorata UNSA.
Pozivnice će se dijeliti u studentskoj službi od 31.10
do 04.11.2016. godine
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o održavanju svečane promocije
31.10.2016
Poštovani diplomanti i magistranti,
obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Svečane promocije i dodjele diploma
diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, te da vas informiramo o detaljima u vezi sa
protokolom manifestacije.
Svečana promocija i dodjela diploma održat će se u subotu 5. novembra 2016. godine u 11.00 sati u
Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra).
Potrebno je da dođete do 10,30 sati ispred dvorane, na ulaz predviđen za vaš fakultet/akademiju. Ulazi su A,
B, C i F. Detaljniji prikaz rasporeda sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu „Juan Antonio
Samaranch” možete pogledati u nastavku. Molimo vas da se istog striktno pridržavate.
Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking neće
biti otvoren za javnost. Molimo koristite javni prevoz ili taxi.
Ulaz u dvoranu je moguć samo uz odgovarajuću ulaznicu koju ćete preuzeti na studentskoj službi
vašeg fakulteta. Ulaznica je besplatna i važi isključivo za diplomanta/magistranta.
Manifestacija počinje u 11.00 sati, te molimo sve diplomante/magistrante i goste da budu na svojim
mjestima najdalje u 10.45. Iz sigurnosnih i protokolarnih razloga, ulaz u salu neće biti moguć nakon
11.00 sati.

Svi fakulteti/akademije su smješteni u parteru, dok su mjesta za roditelje i goste manifestacije
rezervisana na tribinama. Za njih postoje posebne pozivnice koje ćete također moći preuzeti u
dogovoru sa predstavnicima svoje studentske službe. Tokom manifestacije je zabranjeno gostima da sa
tribina silaze u parter kako bi se neometano mogla izvršiti dodjela diploma.
Molimo vas da pratite protokol programa, te da ustanete u trenutku kada dekan vašeg fakulteta/akademije bude promovirao diplomante i magistrante i tako popratite ovaj svečani trenutak. U toku promocije studenti fakultetā Grupacije medicinskih nauka će polagati Hipokratovu zakletvu.
Poštivanje pravila je preduvjet da se na dostojanstven i organiziran način realizira promocija preko pet
hiljada diplomanata i magistranata.

Dodatne informacije i obavještenja možete dobiti na svojim studentskim službama prije održavanja
manifestacije ili kod predstavnika studentskih službi prisutnih u Zetri.

Dodjela diploma vršit će se u Zetri odmah nakon promocije. Molimo vas da u dvorani ostanete do
samog završetka svečanog dijela promocije, te da sačekate na svojim mjestima početak dodjele
diploma. Svaki fakultet ima posebno označeno mjesto u dvorani na kojem će se vršiti dodjela diploma.
Predstavnici studentskih službi će organizirati dodjelu, te vas molimo da se striktno držite uputa koje
vam oni daju. Fakulteti sa većim brojem studenata će dodjelu organizirati tako što će preko ekrana
postavljenih u dvorani biti ispisana imena studenata koji trebaju preuzeti svoju diplomu. Budući da je
u pitanju veliki broj diplomanata i magistranata, molimo vas za strpljenje i poštivanje protokola kako bismo ubrzali ovu proceduru.

Čestitamo vam na uspješnom završetku studija na Univerzitetu u Sarajevu!
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs organizacije OBRAZOVANJE GRADI BiH
20.10.2016
Konkurs ostaje otvoren 6 dana od danas, dakle od 20.10.2016. do 26.10.2016. godine.

Prijava Konkursa se vrši preko sljedećeg formulara: Formular.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgramu stipendija njemačke privrede
20.10.2016
Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.
 
Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te mjesečni džeparac.
 
Program stipendija njemačke privrede sprovodi se po jedanaesti put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera programa.
 
Apliciranje je moguće od 1.10. do 11.11.2016. godine. Više informacija i online prijave: www.stipendienprogramm.org .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPredavanje - prof. Mithada Kozličića
19.10.2016
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu poziva sve zainteresovane na predavanje akademika dr.sc. Mithada Kozličića, redovnog profesora Sveučilišta u Zadru. Predavanje naslova ‘Geostrategijski položaj bosanskohercegovačkoga prostora na jugoistoku Europe prema starim geografskim kartama’ održat će se u četvrtak, 27. oktobra 2016., s početkom u 11:00 h, u Sali 8 Građevinskog fakulteta, ul. Patriotske lige 30, Sarajevo. Prigodna e-knjiga istog naslova dostupna je za slobodno preuzimanje ovdje.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić