• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxObavijest o upisnim rokovima I i II ciklus
22.07.2018
Na slijedećim linkovima možete preuzeti informacije o upisnim rokovima na I i II ciklus:
- 2. upisni rok na I ciklus akademske 2018/2019 g..
- 1. upisni rok na II ciklus (master studij) akademske 2018/2019 g..
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisu na 1. godinu I ciklusa studiranja
18.07.2018
Informacije vezane za upis na 1. godinu I ciklusa studiranja se mogu preuzeti na slijedećem linku: Informacije o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - objavljene liste prijavljenih kandidata
09.07.2018
O B A V I J E S T

Konačne liste prijavljenih kandidata za studijski program građevinarstva i studijski program geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu objavljene su na oglasnoj ploči Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
30.06.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-736-1/18 od 30.05.2018. godine, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-799-1/18 od 13.06.2018. godine, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-797-1/18 od 13.06.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-648/18 od 27.06.2018. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

1.) Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja  i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

2.) Za izbor u naučnoistraživačko zvanje:
- viši stručni saradnik za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnoistraživačko zvanje utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživčkoj djelatnosti (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/16.), kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
naučni stepen magistra nauka ili magistra struke iz oblasti matematike ili informatike, poznavanje računarskih programa i tehnika

3.) Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- viši asistent za naučnu oblast „Saobraćajnice“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
magistar građevinarstva – diplomirani inžinjer građevinarstva, odsjek saobraćajnice,  sa minimalno 300 ECTS bodova i proveden izborni period u zvanju asistenta;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno,  odnosno naučnoistraživačko zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje (pod 1. i pod 3.), odnosno naučnoistraživačko zvanje (pod 2.) za izborni period utvrđen odgovarajućim zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavna zvanja/ naučnoistraživačko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInformacija o upisu na I ciklus
14.06.2018
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA NA KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U
AKADEMSKOJ 2018/2019.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 14. 06. 2018. do 02. 07. 2018.  godine isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predati orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata :
- Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti na ovom linku: Word ili PDF);
- Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti i potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);
- Diplomu o završenoj srednjoj školi;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Predmeti od značaja za studij koji će se bodovati su :
- Matematika
- Fizika
- Maternji jezik

NAPOMENA: U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a parvo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije  u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs (UNSA) za upis studenata
08.06.2018
Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini koji omogućava upis 6.909 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.219 studenata na drugi ciklus studija, te 150 kandidata na stručni studij – na više od 500 studijskih programa.

Više detalja na www.unsa.ba.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - v.ass. Matematika
06.06.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-618-1/18 od 15.05.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-612 od 29.05.2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja viši asistent za naučnu oblast „Matematika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- magistar matematike sa minimalno 300 ECTS bodova i proveden izborni period u zvanju asistenta;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
 
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - Anis Balić
30.05.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B J A V L J U J E

Anis Balić, MA dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Proračun konsolidacije tla sa koeficijentom vodopropusnosti zavisnim od načina
deformisanja"

dana 01.06.2018. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica  Patriotske lige 30, sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije (DAAD)
28.05.2018
Poštovani,

ovim putem Vam skrećemo pažnju na prezentaciju stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), koja će se održati u prostorijama Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u utorak, 29. maja 2018. godine, s početkom u 14:00 sati.

Na ovoj prezentaciji biti će predstavljeni stipendijski programi DAAD-a za studente i naučno-nastavno osoblje za akademsku 2018/2019. godinu. Također sve potrebne informacije koji se tiču stipendija DAAD-a možete pronaći na stranici www.funding-guide.de.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdluka o ukidanju prijemnog ispita
25.05.2018
Odluku o ukidanju prijemnog ispita možete preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xx45. Građevinijada - 1. mjesto
23.05.2018
Studenti Građevinskog fakulteta postigli historijski uspjeh na ovogodišnjoj Građevinijadi!
Studenti Građevinskog fakulteta u Sarajevu osvojili su prvo mjesto na 45. Građevinijadi, prvi put u historiji održavanja ove manifestacije.  Naime, ovaj uspjeh je značajan iz razloga što je ovo prvi put da jedan fakultet sa Univerziteta u Sarajevu, ali i iz BiH općenito osvoji prvo mjesto na manifestacijama sličnog karaktera, koje su popularno nazvane „jadama“ i koje okupljaju studente istih ili srodnih zvanja.
Građevinijada je manifestacija koja jednom godišnje okuplja studente Građevinskih fakulteta iz zemalja bivše Jugoslavije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i Makedonija, a povremeno učešće uzme i nekoliko fakulteta iz drugih zemalja kao što su: Rumunija, Bugarska, Njemačka.
Na samoj manifestaciji učešće svake godine uzme 1000-1500 studenata.    Ovogodišnji organizator Građevinijade bila je Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta u Beogradu, a ista je održana na Crnom moru u Sunčevom Bregu, Bugarska. Ova manifestacija baštini višedecenijku tradiciju, a ove godine je po redu bila 45. Građevinijada.
Prošlogodišnji organizator ove manifestacije koja je održana u Budvi, bila je upravoAsocijacija studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu(SAGF) bila organizator, gdje su studenti ovog fakulteta pored svog talenta u znanju i sportu, pokazali i odlične organizacijske sposobnosti.
Na ovogodišnjoj Građevinijadi 2018 GFSA je osvojio čak 16 medalja (od ukupno 21) čime je postavio rekord na ovom takmičenju. 9 je bilo prvih mjesta, 4 druga i 3 treća mjesta. U kvizu znanja smo osvojili medalje iz svih 11 predmeta od čega je čak 8 bilo zlatnih. U sportskom dijelu takmičenja osvojili su 5 medalja (od ukupno 10), od čeka je jedno 1. mjesto, 2. druga mjesta te dva 3. mjesta.
„Ipak, uz ozbiljan rad naših studenata i kvalitetan nastavni kadar, pokazali smo da se u Sarajevu kvalitetno izučava građevinarstvo i geodezija, te  da su naši sportisti konkurentni sa najboljim sportistima iz regiona. Naši studenti su na putu do ovog rezultata imali iza leđa podršku Asocijacije studenata Građevinskog fakulteta (SAGF), koja u posljednje 3 godine ozbiljnije pristupa ovoj manifestaciji te se trudi da obezbijedi sale i terene kako bi se naši sportisti mogli kvalitetno pripremati za ovo takmičenje, sportsku opremu te odabere najkvalitetnije sportiste.
Važno je napomenuti da studenti Građevinskog fakultet u Sarajevu ne bi učestvovali na ovom događaju, da nema vrijednih sponzora i donatora. Naime, sponzori i donatori prepoznaju važnost ovakvog projekta i pokazuju spremnost za poticanje mladih u njihovim projektima, te daju svojevrsnu podršku Visokom obrazovanju, ali i daju svoj doprinos promivisanju u prvom redu Univerziteta u Sarajevu, a zatim i države općenito. Dakle, sve ovo ne bi bilo moguće bez finansijske podrške u prvom redu uprave našeg fakulteta na čelu s dekanom  prof.dr. Mustafom Hrasnicom, a zatim sponzora koji su prepoznali značaj ove manifestacije i podržali nas. Generalni sponzor ovo godine nam je Kanton Sarajevo, ali isto tako bez brojnih drugih sponzora i donatora ne bismo uspjeli da ostvarimo zacrtani cilj.






0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzmjena i dopuna Konkursa za izbor 150 asistenata
17.05.2018
Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U    i    D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:
6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. 

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:
f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika (UNSA)
12.05.2018
U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
raspisuje

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Ostale detalje možete pročitati na web stranici Univerziteta u Sarajevu i klikom na slijedeći link: detalji Konkursa.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
08.05.2018
Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 02-1-504-3/18 od 11.04.2018. godine, Vijeće Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE)
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), i to:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u
   Sarajevu;
- da je izabran u nastavno zvanje redovni profesor, vanredni profesor, docent, u skladu sa članom
   93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“,
   broj: 33/17.), 
- da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom
   obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
- da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
- da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128.
   Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
- da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo
   kojeg nivoa.

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:
- Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
- Opis naučnog i stručnog rada;
- Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
- Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
- Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili
   sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
- Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
- Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
- Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i web stranici Univerziteta u Sarajevu.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu:
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ul.Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dani povodom 1. maja
25.04.2018
OBAVJEŠTENJE

NERADNI DANI POVODOM PRAZNIKA RADA PRVOG MAJA  SU:

PONEDJELJAK - 30.04.2018
UTORAK - 01.05.2018.
SRIJEDA - 02.05.2018.


PREDVIĐENE AKTIVNOSTI ZA 30.04.2018.(ponedjeljak) NADOKNADIT ĆE SE  12.05.2018. (subota).

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana magistarskog rada - Mladen Čajić
13.04.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Mladen Čajić, dipl.inž.građ., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:
"Definisanje metodologije za snimanje i analizu defleksija na nivou mreže za primjenu u sistemima kod upravljanja održavanja kolovoza"

Javna odbrana magistarskog rada će se održati u četvrtak, 17.05.2018. godine sa početkom u 12.00 sati, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br.30, sala broj 8 (prizemlje).
Magistarski rad pod naslovom «Definisanje metodologije za snimanje i analizu defleksija na nivou mreže za primjenu u sistemima kod upravljanja održavanja kolovoza», kandidata Mladena Čajića, dipl.inž.građ., se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPonovljeni konkurs za izbor/napredovanje (Geodezija i geinformatika)
13.04.2018
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 1441 /17 od 22.02.2017. godine, te Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-417-2/18 od 11.04.2018. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
PONOVLJENI KONKURS
Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
-   diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidat je obavezan u svojoj prijavi navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
 
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30,  71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić