• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxObavijest o odbrani master rada
15.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Ene Rizvić

Dana 19.07.2021. godine u 9:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta, održati će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Ene Rizvić pod nazivom:

Razrada modela upravljanja projektom izgradnje varijantnog rješenja objekta niskogradnje

pred komisijom:
- Prof. dr. Azra Kurtović, dipl.inž.građ, predsjednik komisije,
- Doc. dr. Adis Skejić, dipl.inž.građ, član,
- Doc. dr. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ, član i mentor.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInformacija - upis na 1. godinu I ciklusa studija 2021/2022
14.07.2021
Informacije studentima za upis na 1. godinu I ciklusa studija se mogu preuzeti na slijedećem linku: Informacije za upis.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačne rang liste upisa kandidata na I ciklus studija 2021./2022. godine
13.07.2021
Konačne rang liste upisa kandidata na I ciklus studija 2021/2022 godine mogu se preuzeti na slijedećem linku: Konačne rang liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master radova
13.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Ivone Jovanović

Dana 19.07.2021. godine u 9:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Ivone Jovanović pod nazivom:
Analiza i zaštita kritične infrastrukture od posljedica poplava na području rijeke Zujevina u Sarajevu
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komsije
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ,
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.inž.građ,


OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Eldine Ibraković

Dana 19.07.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Eldine ibraković pod nazivom:
Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice Otoka – Istočno Sarajevo
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ,OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Emine Hidanović

Dana 19.07.2021. godine u 10:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Emine Hidanović pod nazivom:
Upravljanje projektom izgradnje saobraćajnice
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Doc.dr. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ,
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ,


OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Čorbo Amara

Dana 22.07.2021. godine u 9:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Čorbo Amara pod nazivom:
BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma Blidinje
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Doc.dr. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Lejle Brigić

Dana 22.07.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Lejle Brigić pod nazivom:
Izrada idejnog rješenja izgradnje obilaznice Kladanj
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ,OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Ene Bilalović

Dana 22.07.2021. godine u 10:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Ene Bilalović pod nazivom:
Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice Vitalj - Stupari
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ,
OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Emine Hodžić

Dana 22.07.2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Emine Hodžić pod nazivom:
Analiza reprezentativnog saobraćaja i uticaj na ekvivalentno saobraćajno opterećenje
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ,


0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
12.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Armina Pilav

Dana 15.07.2021. godine u 9:00 sati, će se održati javna odbrana (uz poštivanje svih epidemioloških mjera) završnog rada / master rada kandidata Armina Pilav pod nazivom:

Izbor optimalnog konstruktivnog sistema mosta glavnog raspona 200m


pred komisijom:
- Prof. dr Esad Mešić, dipl.ing.građ.,  predsjednik komisije ,
- Doc. dr Ismar Imamović, dipl.ing.građ., član i mentor,
- Doc. dr Senad Medić, dipl.ing.građ., član.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
09.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Vanese Jusufbašić

Dana 16.07.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Vanese Jusufbašić pod nazivom:

NELINEARNA STATIČKA I DINAMIČKA ANALIZA STAMBENE ZGRADE U PALMOTIĆEVOJ ULICI

pred komisijom:
- Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ, predsjednik komisije,
- Van. prof. dr. Mario Uroš, dipl.inž.građ, mentor,
- Doc.dr. Senad Medić, dipl.inž.građ, mentor.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
09.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Šejle Ohranović

Dana 14.07.2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Šejle Ohranović pod nazivom:

Numerička analiza eksperimentalnih ispitivanja problema spoja u betonu

pred komisijom:
- Doc.dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ, predsjednik komisije,
- Doc.dr. Anis Balić, dipl.inž.građ, mentor,
- Doc.dr. Senad Medić, dipl.inž.građ, mentor.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest studentima (uplata 3. rate studijske 2020/2021g.)
07.07.2021
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU IZMIRILI TROŠKOVE ŠKOLARINE ZA 2020/2021.
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI NISU IZVRŠILI UPLATU TREĆE RATE TROŠKOVA ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU DA ISTU MORAJU IZVRŠITI NAJDALJE DO 23.07.2021.GODINE
NAPOMENA: STUDENT JE DUŽAN DA DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI, UZ INDEX, DOSTAVI STUDENTSKOJ SLUŽBI NAJDALJE DO 23.07.2021.GODINE.

D E K A N
Prof. dr. Samir Dolarević
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
07.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Dana 09.07.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Amine Botić pod nazivom:

UTICAJ INTERAKCIJE TLA I KONSTRUKCIJE NA PONAŠANJE VIŠESPRATNOG OKVIRA IZLOŽENOG DJELOVANJU POTRESA

pred komisijom:
- prof. dr Samir Dolarević, dipl. ing. građ, predsjednik
- prof. dr Mustafa Hrasnica, dipl. ing. građ, član
- doc. dr Emina Hadžalić, dipl. ing. građ, mentor i član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarne liste upisa kandidata 2021/2022
05.07.2021
Preliminarne rang liste upisa kandidata na I ciklus studija 2021/2022 godine mogu se preuzeti na slijedećem linku: Preliminarne liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
02.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Faruka Serdarevića, dipl. inž. maš. studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom:

“Nova uloga hidroelektrana u elektroenergetskim sistemima u uvjetima otvorenog tržišta električne energije i značajnije integracije obnovljivih izvora energije”

održati će se u srijedu 07.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati u Sali 8,  u prizemlju Građevinskog fakulteta u Sarajevu,  uz poštivanje svih epidemioloških mjera.
Odbrana doktorske disertacije također će se moći pratiti i putem linka (Microsoft Teams platforme) od 11:00h :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQxYTJjYTgtZjFiMC00ZTllLTk1MWItZDE4NmQ1NDg2YjBi
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294a75f63-0fb6-427b-95f4-b3ae0a63c5b1%22%2c%22Oid%22%3a%228b57bf21-b70d-4ab3-af38-9afb37f737cd%22%7d

UPRAVA FAKULTETA
 


0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
02.07.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nasera Morine, dipl. inž. građ. studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, pod nazivom:

“Istraživanje uzroka oštećenja betonskih mostova na državnim cestama republike Kosovo i preduzimanje mjera za njihovo minimiziranje”

održat će se u srijedu 07.07.2021. godine, sa početkom u 10:00 sati.
Zbog epidemiološke situacije, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera, odbrana navedene doktorske disertacije će biti održana putem Zoom platforme.
Odbrana doktorske disertacije je javna i može se pratiti putem linka:
https://us04web.zoom.us/j/2432475653?pwd=Z29ZVVlPUUhOZjdpamF0cUlwUi9rdz09
Meeting ID: 243 247 5653
Passcode: 064179

UPRAVA FAKULTETA
 


0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - zakup poslovnog prostora
23.06.2021
Na osnovu prijedloga Komisije za poslovne prostore Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 04-1-82/21 od 18.01.2021. godine, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 02-1-82-2/21 od 25.01.2020. godine i člana 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Univerziteta u Sarajevu objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

I  Predmet zakupa:
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu izdaje u zakup sljedeći poslovni prostor:
1.   Pomoćni skladišni prostor – hangar koji se nalazi uz ulicu Patriotske lige ukupne korisne površine 110,00 m2, k.č. br. 40/15, općina Centar, katastarska općina Sarajevo IV, na period od 1 (jedne godine). Prostor će se koristiti kao skladišni prostor. Početni iznos mjesečne zakupnine pomoćnog skladišnog prostora iznosi 6,00 KM/m2 bez PDV-a. U cijenu mjesečne zakupnine nisu uračunati troškovi komunalnih naknada.

Za poslovni prostor obavezni iznos novčanog depozita određuje se u visini tri početne zakupnine, prema članu 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu.

Poslovni prostor se izdaju u zatečenom stanju, a uvid na licu mjesta je po pismenom zahtjevu.

II Početak i rokovi zakupa
Rok u kojem će se zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem je 15 (petnaest) dana od dana pravosnažnosti Odluke o dodjeli ugovora o zakupu poslovnog prostora, a koja će biti dostavljena svim ponuđačima i okončanja svih procedura prema Pravilniku o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu.
Početak zakupa počinje trajati od dana potpisivanja ugovora.
III Priprema ponude
Ponuda za učešće na javnom oglasu mora da sadrži:
- osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime, adresa, JMB  i drugi podaci za fizičko lice, ako ponuđač već obavlja djelatnost ovjerenu kopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ne stariju od 6 mjeseci);
- ukoliko se ponuđač javlja kao fizičko lice, Ugovor se primjenjuje po dobivanju odobrenja za osnivanje djelatnosti od strane nadležne općine;
- ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravno lice;
- dokaz o uplaćenom depozitu;
Ponuđači su dužni da uplate novčani depozit u iznosu tri mjesečne početne zakupnine i dostave primjerak uplatnice ispunjen na sljedeći način:

Svrha doznake:    Prihodi od iznajmljivanja prostora Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca: 1411965320008475
Vrsta prihoda: 722631
Općina: 077
Budžetska organizacija: 3502015
Poziv na broj: 0000000034

Napomena: Prema članu 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerziteta u Sarajevu, Iznos depozita ponuđača s kojim se zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se njegovom garancijom za uredno plaćanje zakupnine, a ostalim učesnicima u javnom oglasu, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ako odabrani ponuđač ne zaključi ugovor i ne preuzme prostor u određenom roku smatrat će se da je odustao od ugovora i neće mu se vraćati uplaćeni iznos depozita.

- ponuđeni iznos zakupnine koji se ne smije ispravljati i mora glasiti na cijelu novčanu jedinicu zvanične valute u BiH, u formi ovjerene Izjave;
- uvjerenje Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje BiH  o izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama;
- uvjerenje Porezne uprave o izmirenim doprinosima (PIO/MIO i zdravstveno);
- dokaz da nad pravnim licem nije pokrenut ili otvoren stečaj ili likvidacija;
- dokaz da ponuđač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;
- dokaz da ponuđač nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja ponude;
- potvrda o likvidnosti transakcijskog (ih) računa;
- ukoliko je ponuđač već ranije bio zakupoprimac poslovnog prostora na Univerzitetu u Sarajevu ili na nekoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, potvrdu zakupodavca da je ponuđač uredno izmirio sve obaveze iz prethodnog zakupnog odnosa, te potvrdu da je ponuđač bio uredan zakupoprimac.

Sva tražena uvjerenja podnose se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca.

IV Procedure
Prema članu 7. Pravilnika o zakupu poslovnog prostora na Univerzitet u Sarajevu, javni oglas traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a ponude se dostavljaju pisano putem protokola ili poštom, u zapečaćenoj koverti, sa čitko naznačenim nazivom (ime i prezime), sjedištem (adresa) i brojem telefona podnosioca ponude i sa sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora“, na adresu: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 30, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir najpovoljnije ponuđača će biti urađen u skladu s članom 9. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će dostavljena svim ponuđačima u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

Kontakt osoba: Admir Soldin, tel: 033/278-400, email: gfsa@gf.unsa.ba.


DEKAN
Prof.dr. Samir Dolarević, dipl. ing. građ.                   
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj o izboru - dr sc. Dževad Krdžalić
18.06.2021
Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ objavljuje izvještaj koji možete preuzeti na slijedećem linku: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj o izboru - doc. dr sc. Esad Vrce
17.06.2021
Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ objavljuje izvještaj koji možete preuzeti na slijedećem linku: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus za mlade poduzetnike
16.06.2021
U Bosni i Hercegovini aktivan program Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od preduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi preduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podršku preduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Tako obe strane imaju koristi od razmjene.
Eda – Agencija za razvoj preduzeća je jedna od kontakt tačaka programa Erasmus za mlade preduzetnike u BiH koja (potencijalnim) mladim preduzetnicima pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta, pronalasku preduzetnika domaćina, definisanju plana posjete, a na raspolaganju je tokom cijelog vremena boravka u inostranstvu. U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

Više informacija možete preuzeti na slijedećem linku: Erasmus za mlade poduzetnike.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis na Univerzitet u Sarajevu 2021/2022
14.06.2021
KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI SE NALAZI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović