• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odluke 2019. godina:
- Maj 2019
- Juni 2019
- Juli 2019
- Septembar 2019
- Oktobar 2019
- Novembar 2019
- Decembar 2019

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić