Savremeno graditeljstvo podrazumjeva i primjenu novih naučnih saznanja. Bez obzira što je graditeljstvo u širem smislu vjerojatno najstarija ljudska tehnička djelatnost, koja se i u današnjoj primjeni nerijetko oslanja na tradiciju i velika znanja starih majstora naše struke, mnoštvo je istraživačkih aktivnosti širom Svijeta. Jer zahtjevi koji se postavljaju pred graditelje su sve kompleksniji: ekstremni rasponi i visine, multi-funkcionalnost, maksimalna udobnost ali i adaptivnost promjenama, građenje u kratkim rokovima uz maksimalnu organiziranost, očuvanje graditeljskog nasljeđa i još mnogo toga. Sve pobrojano podrazmjeva napredak u svim segmentima naše struke: planiranju, analizama, projektovanju, izvođenju, trajnosti, korištenju i održavanju.

Naučno-istraživački rad na našem fakultetu ima istaknuto mjesto, još od njegovog osnivanja, a tako je i u zadnjih 20-30 godina. Istraživanja su organizirana na našim odsjecima i institutima, ali su mnogi naučni projekti i multi-disciplinarni, u njima učestvuju specijalisti iz različitih oblasti. Zadnjih godina je bilo niz zanimljivih naučnih istraživanja u oblastima potresnog inženjerstva, teorije konstrukcija, betonskih, zidanih i čeličnih konstrukcija, upravljanja otpadom i ekologije, hidraulike, pojačanja tla i geotehničkih konstrukcija, betonskih kolovoza, organizacije prometa, geoprostornih baza podataka, fotogrametrije itd. Veliki broj istraživanja je podstaknut realnim inženjerskim problemima, sa kojima se svakodnevno susreće građevinska privreda, ili potrebama šire društvene zajednice.

Izrada magistarskih i doktorskih disertacija naravno podstiče naučna istraživanja. Osim doktoranata koji u pravilu u svojim disertacijama dolaze do zanimljivih i upotrebljivih zaključaka, profesori i saradnici našeg fakulteta podstiču studente II ciklusa studija da se, posebno u okviru izrade završnih radova, uključe u naučno-istraživački rad.

Rezultati istraživanja profesora i saradnika, ali, zajedno sa njima i doktoranata i magistranata našeg fakulteta su publikovani u relevantnim naučnim časopisima, prezentirani na mnogobrojnim europskim i svjetskim konferencijama i simpozijima.

2008, Oct. 5-9, NATO Advanced Research Workshop „Damage Assessment and Reconstruction after Natural Disasters and Previous Military Activities“.

2012, Apr. 2-4, IASS-IACM, 7th International Conference on Computational Mechanics for Spatial Structures.

2015, June 10-12, ECCOMAS, 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids.

2019, Sept. 18-20, 4th ECCOMAS-MSF, 4th International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids.

Kao što je ranije rečeno u pogledu na Građevinski fakultet u Sarajevu, danas, raznolike su aktivnosti našeg Fakulteta na međunarodnom planu. Europski projekti međunarodne saradnje su posebno atraktivni zadnjih godina. Navodimo samo neke od njih:

DAAD – Sonderprogramm: “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” u okviru DAAD – Stability pact for South Eastern Europe „Akademska obnova Jugoistočne Europe“, 2000-2009.

DAAD – BiH Sur Place – Stipendiranje preko 60 studenata i postdiplomaca u Njemačkoj, 2001-2009.

FP7 – OBSERVE, Strengthening and Development of Earth Observation Activities for the Environment in the Balkan Area, 2010-2012.

TEMPUS – ENERESE, Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts,  2012-2015.

ERASMUS – NatRisk, Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries, 2016-2019.

ERASMUS – BESTSDI, Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures, 2016-2019.

ERASMUS – SWARM, Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders, 2018-2021.

ERASMUS – ALL4R&D, Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform, 2018-2021.