Back
18 Maj

Prethodna provjera tržišta – Poštanske usluge

Dokument Poštovani, U skladu s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet broj: 02-14-4/23 od 28.04.2023. godine, Univerzitet u …

17 Mart

Obavještenje prof.dr.em. Muhamed Zlatar

Obavještavamo kolege i prijatelje da je 16.03.2023. god. preminuo ugledni profesor i nekadašnji dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu   Prof. dr. em. Muhamed Zlatar, dipl.ing.građ. Dženaza će se klanjati …

16 Decembar

Odbrana završnog rada studentice Amina Obućina

Obavještenje o odbrani završnog rada studentice Amina Obućina, pod nazivom: Koncept rješenja Sistema vodosnabdijevanja opštine Oštra Luka. Odbrana je zakazana za četvrtak, 22.12.2022. u 11h, u Sali 8, Građevinski fakultet