Back

Zašto je pravi izbor studij na Građevinskom fakultetu u Sarajevu?

Odabrati pozive građevinskog ili geodetskog inženjera znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom Svijetu. Graditeljstvo je najstarija tehnička grana, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas. Stoga, ne čudi činjenica da je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji tehnički fakultet našeg Univerziteta.

Građevinski i geodetski inžinjeri učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: visokih zgrada, tunela, mostova, brana, aerodroma, složenih industrijskih postrojenja…., kao projektanti, izvođači, revidenti, nadzorni inžinjeri, predstavnici investitora ili organa vlast. Široke su mogućnosti zanimljivih angažmana, a interesantna je i neizbježna saradnja sa inžinjerima drugih specijalnosti.
Posebno zadovoljstvo je na završetku projekta pogledati realiziranu građevinu i biti ponosan na svoj doprinos, ostvaren u timskom radu, što ovoj struci daje posebnu draž i vrijednost.

Programi studija na Građevinskom fakultetu u Sarajevu su u skladu sa savremenim saznanjima graditeljske struke i kompatibilni su sa programima studija na vodećim europskim univerzitetima. Sarajevski građevinski fakultet ima dugogodišnju međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima iz najrazvijenijih europskih zemalja. Mnogi profesori, asistenti i saradnici su boravili na značajnim inozemnim visokoškolskim institucijama, učestvovali u naučno-istraživačkim projektima, radili svoje doktorske disertacije, a neki su imali priliku i da svoje znanje provjere radeći u jakim inžinjerskim firmama.

Naš cilj je da student nakon uspješnog završetka studija na našem fakultetu ima potrebna znanja i kompetencije da se uključi u graditeljske projekte bilo gdje na Svijetu, da mu stečena znanja omoguće ono najvažnije – zdravo inžinjersko promišljanje. A možda i najvažniji cilj, da mladi inžinjeri na pravi način grade i unaprijeđuju našu domovinu.

O fakultetu

Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije.

Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad – institute. Organizacione jedinice nbaju svojstvo pravnog lica, dok Građevinski fakultet to svojstvo ima. Sjedište Fakulteta je u Sarajevu, u kompleksu Nastavne zgrade – Ulica patriotske lige br. 30 i objekata 1,2 i 3, u Ulici Stjepana Tomića br. 1,3 i 5. Prava osnivača Fakulteta vrši Kanton Sarajevo u skladu sa Zakonom preko Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva Kantona. Građevinski fakultet je članica Univerziteta u Sarajevu, i u izvođenju svoje djelatnosti autonoman u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju.

Na Fakultetu nije dozvoljeno djelovanje političkih stranaka pod bilo kojim obrazloženjem, niti političko organizovanje. Za sve oblike vjerskog djelovanja na Fakultetu potrebna je posebna saglasnost organa Fakulteta i to pod uvjetom da za tu svrhu ne treba posebno uređen prostor. U pogledu vjerskog djelovanja, na Fakultetu sve vjerske zajednice su jednakopravne.

Misija: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji je Građevinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Kroz nastavnu, naučno istraživačku, visokostručnu i savjetodavnu djelatnost, kao i cjeloživotno obrazovanje u oblasti građevinarstva i geodezije doprinosi razvoju društva i države.

Vizija: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu će nastojati zadržati i ojačati poziciju vodećeg centra visokog obrazovanja u svim granama građevinarstva i geodezije na prostoru Bosne i Hercergovine. Kroz programe međunarodne suradnje i mobilnosti će biti uključen u Europski istraživački i visokoobrazovni prostor, te će poticati mobilnost istraživača, studenata i administrativnog osoblja. Takođe će zadržati i ojačati saradnju s javnim institucijama i privrednim subjektima.

Ciljevi: usklađivanje i unapređenje ishoda učenja sa zahtjevima struke i tržišta, za postizanje željenih kompetencija na osnovu nivoa stečenih znanja i vještina naših završenih studenata; unapređenje postojećih studijskih programa sva tri nivoa iz oblasti građevinarsta, te geodezije i geoinformatike, a po potrebi razvoj novih studijskih programa; postizanje akreditacije studijskih programa; organizovanje cjeloživotnog obrazovanja tokom profesionalne aktivnosti; unapređenje i osavremenjavanje nastavnog procesa; primjena metoda aktivnih učenja, zbog razvijanja kritičkog mišljenja i sposobnosti studenata da rješavaju probleme; razvoj vještina nastavnika i osiguranje infrastrukture za primjenu metoda učenja 21. vijeka; popravljanje kvaliteta i obima praktične nastave; održati i po mogućnosti proširiti obim i kvalitet naučno istraživačke djelatnosti na Fakultetu, uključujući zajednička istraživanja i institucijsku brigu za napredovanje svojih nastavnika i istraživača; opremati, razvijati i certifikovati vlastite laboratorije, te osigurati i poticati istraživačke aktivnosti u istim; raditi u kontinuitetu na povezivanju i proširenju saradnje sa srodnim fakultetima i univerzitetskim ustanovama, kao i međunarodnoj saradnji; praćenje aktivnosti kontrole kvaliteta na Univerzitetu i usklađivanje s aktivnostima na Građevinskom fakultetu

Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije. Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad – institute. Organizacione jedinice nbaju svojstvo pravnog lica, dok Građevinski fakultet to svojstvo ima. Sjedište Fakulteta je u Sarajevu, u kompleksu Nastavne zgrade – Ulica patriotske lige br. 30 i objekata 1,2 i 3, u Ulici Stjepana Tomića br. 1,3 i 5. Prava osnivača Fakulteta vrši Kanton Sarajevo u skladu sa Zakonom preko Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva Kantona. Građevinski fakultet je članica Univerziteta u Sarajevu, i u izvođenju svoje djelatnosti autonoman u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju