Back

Odabrati pozive građevinskog ili geodetskog inženjera znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom svijetu. Graditeljstvo je najstarija tehnička aktivnost, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas. Stoga, ne čudi činjenica da je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji tehnički fakultet našeg Univerziteta. Građevinski i geodetski inžinjeri učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: visokih zgrada, tunela, mostova, brana, aerodroma, složenih industrijskih postrojenja…., kao projektanti, izvođači, revidenti, nadzorni inžinjeri ili predstavnici investitora. Široke su mogućnosti zanimljivih angažmana, a interesantna je i neizbježna saradnja sa inžinjerima drugih specijalnosti. Posebno zadovoljstvo je na završetku projekta pogledati realiziranu građevinu i biti ponosan na svoj doprinos, ostvaren u timskom radu, što ovoj struci daje posebnu draž i vrijednost. Programi studija na Građevinskom fakultetu u Sarajevu su u skladu sa savremenim saznanjima graditeljske struke i kompatibilni su sa programima studija na vodećim europskim univerzitetima. Sarajevski građevinski fakultet ima dugogodišnju međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima iz najrazvijenijih europskih zemalja. Mnogi profesori, asistenti i saradnici su boravili na značajnim inozemnim visokoškolskim institucijama, učestvovali u naučno-istraživačkim projektima, radili svoje doktorske disertacije, a većina su kroz rad na institutima ili kao konsultanti firmi koje se bave projektovanjem ili izvođenjem građevina učestovali u izgradnji ili obnovi velikog broja građevina. Naš cilj je da student nakon uspješnog završetka studija na našem fakultetu ima potrebna znanja i kompetencije koje može iskoristiti da se uključi u graditeljske projekte bilo gdje na svijetu, odnosno da mu stečena znanja omoguće ono najvažnije – efikasno i ispravno inžinjersko promišljanje. 

 

Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan