Back

Raspored časova ljetni semestar 2023/2024

Akademski kalendar 2023/2024. godine

 

 

Raspored časova 2023/2024 -I. ciklus studija

Raspored časova 2023/2024 – II. ciklus studija

 

Raspored časova ljetni semestar 2022/2023. godine

Raspored časova 2022/2023 – I ciklus

Raspored časova 2022/2023 II ciklus

 

Raspored časova u ljetnom semestru 2021/2022. godine

Raspored časova u akademskoj 2021/2022. godini – I ciklus studija – sa salama za nastavu u učionici

Raspored časova u akademskoj 2021/2022- I ciklus studija.

Raspored časova u akdemskoj 2021/2022 – II ciklus studija.

Napomena: Obzirom da su, od akademske 2021/2022. godine, planirani predmeti “BIM u građevinarstvu” i “Mehanika loma” raspored za ova dva predmeta će biti utvrđen prve sedmice predavanja jer nije dostupna informacija koliko studenata je odabralo gore navedene predmete.

Napomena: Nastava na I. ciklusu studija, druga i treća godina će se u prvoj sedmici održati online u potpunosti dok se utvdi broj studenata (obzirom da su u toku ispitni rokovi). Nakon što se utvrdi konačan broj studenata na drugoj i trećoj godini, ukoliko kapaciteti (prostorni i ljudski) dozvole, nastava će biti organizirana i u salama.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije nastava će se održavati u online formatu.