Back

Institut za saobraćajnice obavlja stručne djelatnosti iz oblasti revizije, projektovanja i saobraćajne analize cestovne i željezničke infrastrukutre. U radu Instituta angažovani su svi uposlenici Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta. Saradanja sa privredom i rad na stručnim projektima upotpunjuje naučni rad uposlenika te omogućava upoznavanje studenata sa praktičnim primjerima. U okviru Instituta egzistira i Laboratorija za saobraćajnice sa najsavremenijom opremom za snimanje i analizu saobraćajnih tokova. Oprema kojom raspolaže Institut obuhvata: bespilotnu letjelicu, radarski brojač saobraćaja, kamere za snimanje saobraćaja visoke rezolucije, bukomjer, PTV Vissim, PTV Visum, DataFromSky itd.

Kroz dugogodišnji rad Institut je učestvovao u velikom broju projekata od kojih izdvajamo:

  • Revizija Glavnog projekta Autoceste na koridoru Vc, Zenica baypass, dionica: Drivuša-Gračanica, Poddionica: Klopče-Donja Gračanica
  • Revizija Glavnog projekta Autoceste na koridoru Vc, Tarčin – Konjic, poddionica: Bradina – Konjica
  • Revizija glavnog projekta brze ceste Lašva – Donji Vakuf, poddionica: Lašva – Nević Polje
  • Revizija glavnih projekata traka za spora vozila na magistralnim cestama: M18 – Stupari-Brloški potok-Vitalj, M 6.1 – Tomislavgrad-Posušje-Š.Brijeg, M5 – Donji Vakuf-Turbe, M14.2 – Bos. Petrovac-Drvar-Grahovo
  • Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH (2007-2016)
  • Saobraćajna analiza sa simulacijom saobraćaja na raskrsnici Jablanska (M14), sa posebnim osvrtom na izgradnju pružnog prelaza u nivou
  • Elaborat izmjene režima saobraćaja u ulici Radićeva, Sarajevo
  • Idejno rješenje – istraživanje mogućih varijanti položaja trase obilaznice Visokog, ranga magistralne ceste
  • Saobraćajne studije za gradove Tuzla, Zenica i Mostar