Back

Formiran Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dana 15. 12. 2022. godine u prostorijama Instituta za saobraćajnice formiran je “Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu” kao stručno tijelo privrednih subjekata iz oblasti građevinarstva, sa posebnim akcentom na saobraćajnice, a koje ima savjetodavnu ulogu u cilju unapređenja nastavnog procesa na Odsjeku za saobraćajnice Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet. Tom prilikom upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet i javnih i privatnih preduzeća kao članova Privrednog savjeta.

Zahvaljujemo se sljedećim kompanijama i njihovim predstavnicima na učešću u sastanku i podršci pri realizaciji ciljeva Sporazuma: JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Arting BH d.o.o., Design&QC d.o.o., Divel d.o.o., IPSA Institut d.d. Sarajevo, ”PPG” Društvo za projektovanje i građenje d.o.o., Saraj Inženjering d.o.o., Trasa d.o.o., TZI – Inženjering d.o.o.

Potpisnici Sporazuma će međusobno sarađivati kroz:

  • Učešće na periodičnim zajedničkim sastancima organiziranim od strane Odsjeka za saobraćajnice Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet radi razmjene mišljenja za unapređenje nastavnog procesa i njegovu prilagodbu aktuelnim zahtjevima tržišta,
  • Razmjenu aktuelnih znanja i iskustava iz prakse,
  • Angažovanje kadrova i organizacionih resursa u osavremenjivanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata,
  • Saradnju u oblasti organizacije stručnih predavanja, seminara i obuka u cilju stručnog osposobljavanja studenata i uposlenika,
  • Saradnju u vezi sa organizovanjem stručne prakse, odnosno praktične nastave studenata, kao i posjeta gradilištima studenata studijskog programa ”Građevinarstvo” – smjer ”Saobraćajnice” u privrednim subjektima članovima PSOS-GFSA,
  • Organizaciju stručnih posjeta gradilištima u saradnji sa članovima ”Privrednog savjeta Odsjeka za saobraćajnice GFSA”,
  • Stipendiranje studenata studijskog programa ”Građevinarstvo” – smjer ”Saobraćajnice”.

Ovom prilikom pozivamo i sve ostale zainteresirane privredne subjekte za učešće u ”Privrednom savjetu Odsjeka za saobraćajnice Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet”.

Formiran Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Formiran Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

 

 

 

 

 

Formiran Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u SarajevuFormiran Privredni savjet Odsjeka za saobraćajnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu