Back

II CIKLUS – KONSTRUKCIJE (120 ECTS)

 

1.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Inžinjerska matematika 3 Obavezni 3 2 6
Ploče i ljuske Obavezni 2 2 6
Teorija elastičnosti i plastičnosti Obavezni 2 2 6
Teorija konstrukcija Obavezni 2 2 6
Drvene konstrukcije II Izborni 2 2 6
Mehanika tla i stijene II Izborni 2 2 6
Izborni rad sa drugog odsjeka

Prema tabeli odg. odsjeka

 

2.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Metalne konstrukcije Obavezni 3 2 6
Betonske konstrukcije III Obavezni 3 3 6
Podzemne konstrukcije Izborni 2 2 6
Modeliranje konstrukcija Obavezni 2 2 6
Dinamika konstrukcija Obavezni 2 2 6
Građevinski materijali II Izborni 2 2 6
Spregnute konstrukcije Izborni 2 2 6
Izborni rad sa drugog odsjeka

Prema tabeli odg. odsjeka

 

3.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Upravljanje projektom Obavezni 2 2 5
Projektovanje mostova Obavezni 3 2 7
Mehanika loma Izborni 2 2 6
Ojačanje tla i stijena Izborni 2 2 6
Tehnologija betona Izborni 2 2 6
Lagane konstrukcije Izborni 2 2 6
Ispitivanje konstrukcija Izborni 2 2 6
Prednapregnute konstrukcije Izborni 2 2 6
Aseizmičko građenje Izborni 2 2 6
Teorija sigurnosti Izborni 2 2 6
Trajnost i održavanje konstrukcija Izborni 2 2 6
Metalni mostovi Izborni 2 2 6
BIM u građevinarstvu Izborni 2 2 6
Izborni rad sa drugog odsjeka Prema tabeli odg. odsjeka

 

4.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Završni rad

30