Back
03 Juni

Ispravka JAVNOG OGLASA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-14-6-1/23 od 28.04.2023. godine i član 1, tačka 1, 2 i 3. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu …

08 Maj

K O N K U R S   za izbor u naučnonastavno zvanje

Na osnovu Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet: br: 02-1-143-2/23 od 27.02.2023.godine i br.:02-1-1491-3/23 od 01.11.2023.godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu br.:01-7-11/23 od 29.03. 2023.godine i br. 01-18-31/23 od 29.11.2023.godine, …