Back

Graditeljstvo/građevinarstvo je jedna od najstarijih čovjekovih djelatnosti, ne samo tehničke naravi. Potrebe za stanovanjem, lakšim kretanjem, skrivanjem na sigurnija mjesta usljed raznih opasnosti dovele su do gradnje prvih nastambi i relativno primitivnih konstrukcija za prelaženje preko jednostavnijih prirodnih prepreka, a sve u cilju zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba.  Stoga nije ni slučajno da se graditeljska problematika rano počela proučavati na svim razinama obrazovanja, uključujući i visoko školstvo. U početku je to bilo u okviru općenitijih tehničkih fakulteta, a razvojem specifičnih tehničkih disciplina osnivaju se zasebni fakulteti, a među prvima, u pravilu, građevinski. Slično je bilo i kod nas, u našoj zemlji.

Univerzitet u Sarajevu, prva visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, zvanično je promoviran 1949 godine nakon utemeljenja nekoliko pojedinačnih fakulteta u kratkom razdoblju nakon završetka Drugog svjetskog rata. 

Jedan od prvih fakulteta novoosnovanog Univerziteta u Sarajevu je Tehnički fakultet, osnovan iste 1949 godine, a čiji program studija je bio prije svega građevinski. Velika rušenja tokom Svjetskog rata, potrebe za obnovom i želje ka izgradnji savremene i održive zemlje su logično u prvi plan dovele građevinsku struku, tako da upravo osnivanje našeg fakulteta kao prvog tehničkog fakulteta novog Univerziteta sasvim logično. Značaj graditeljske djelatnosti se ne smanjuje, tako i danas, četvrt vijeka nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je upravo naša struka ključna u procesu obnove.

Graditeljstvo je djelatnost koja nema granice. Generacije nekadašnjih studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu su gradile Bosnu i Hercegovinu i bivšu Jugoslaviju, ali su svoje umijeće pokazali i van granica naše zemlje, počevši od grandioznih građevina u nekadašnjim nesvrstanim zemljama, do učešća u projektima u najrazvijenijim državama zapadnog svijeta, uključujući i znanstveni rad na prestižnim univerzitetima. Aktualni podaci pokazuju da i današnje generacije studenata, sa znanjima i vještinama stečenim na našem fakultetu brzo pronalaze zaposlenje u našoj zemlji, ali i širom svijeta uključujući i države koje vrijede za tehnološki najrazvijenije.

Tehnološke promjene, gledano kroz povijest, dešavaju se sve brže, ali naša graditeljska struka je i dalje nezamjenjiva i neophodna. Svakako, i ona se prilagođava promjenama i novim saznanjima što se trudimo pratiti i na našem Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Ukoliko promatramo savremeni Svijet i njegova dostignuća, sigurno jedno od prvih mjesta zauzimaju građevine, posebno one monumentalne, gdje se nekima starost mjeri i hiljadama godina. Cjelokupna izgrađenost na Zemlji nikada nije bila veća od ovog trenutka, kada pišemo ili čitamo ovu monografiju. Posebno značajno razdoblje je zadnjih 150 godina. Izgradnja novih građevina se na prvi pogled podrazumjeva kao osnovni zadatak građevinskih inženjera, ali su u zadnjim desetljećima, uzimajući u obzir veliku izgrađenost, sve više u fokusu naše pažnje postojeće građevine, koje treba obnoviti, prilagoditi novim potrebama, povećati, rekonstruirati. U tom smislu posebnu pažnju posvećujemo kulturno-povijesnim građevinama koje nastojimo očuvati, jer nam nije svejedno šta ćemo ostaviti budućim generacijama.

Početak rada Građevinskog fakulteta u Sarajevu se veže za ranu jesen 1949. godine. Prethodno je Uredbom Vlade tadašnje Narodne republike Bosnei Hercegovine od 20. maja 1949. godine osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu, sa dva odsjeka: Građevinskim i Arhitektonskim.

Matičari Tehničkog fakulteta bili su: prof. Alojzije Horvat, prof. dr Rajko Kušević i prof. Milenko Jakovljević, profesori Tehničkih fakulteta iz Ljubljane, Zagreba i Beograda. Za prvog dekana Tehničkog fakulteta u Sarajevu imenovan je prof. Aleksander Trumić, a za prodekana prof. Jahiel Finci. Fakultet počinje sa radom oktobra 1949 godine u zgradi Zavoda za ispitivanje materijala i tla Ministarstva građevina Vlade NRBiH u Sarajevu, u ulici Skenderija 10a, a svečano otvaranje je obavljeno 24. oktobra 1949. godine. Ubrzo nakon toga 2. decembra 1949., svečano je promoviran Univerzitet u Sarajevu, tako da je Tehnički fakultet bio jedan od njegovih prvih članova. Treba napomenuti da je onivanje prvih fakulteta Univerziteta u Sarajevu počelo 1946. godine. Zbog nedostaka prostora Građevinski fakultet već naredne godine prelazi na novu adresu u ulici Vase Miskina (danas ulica Ferhadija) br.20 gdje će biti sjedište Fakulteta narednih 10 godina.

Eksperimentalni istraživački rad je neizostavan dio svakodnevnih aktivnosti na Građevinskom fakultetu, tako da veoma brzo nakon utemeljenja Fakulteta dolazi do osnivanja Zavoda (danas Instituta Građevinskog fakulteta u Sarajevu:

  • 3. novembra 1950. godine Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija,
  • 15. marta 1953. godine Zavod za inženjersku geologiju i hidrogeologiju,
  •  4. juna 1954. godine Zavod za geotehniku i fundiranje,
  •  15. juna 1954. godine Zavod za hidrotehniku.

Već 1949. Godine formirana je Biblioteka Tehničkog fakulteta, a 1955. godine osnovan je i Laboratorij za eksperimentalnu statiku.

Devet godina poslije osnivanja Građevinskog i Arhitektonskog odsjeka Tehničkog fakulteta, 20. juna 1958. godine osnovan je novi Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta u Sarajevu, a dvije godine poslije 16. septembra 1960. godine, pri tom odsjeku je osnovan i Elektrotehnički smjer.

Od školske godine 1961/62 (01.10.1961.god) iz Tehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nastala su četiri nova samostalna fakulteta:

  • Građevinski fakultet u Sarajevu
  • Arhitektonsko-urbanistički fakultet u Sarajevu
  •  Mašinski fakultet u Sarajevu
  • Elektrotehnički fakultet u Sarajevu.

Također, sa početkom školske 1961/62. godine, Građevinski fakultet useljava u novu nastavnu zgradu u kojoj se i danas nalazi, u ulici Patriotske lige 30 u Sarajevu, čime je rješen veliki problem nedostatka prostora za normalno funkcioniranje fakulteta. Nakon izdvajanja iz zajedničkog Tehničkog fakulteta za dekana je imenovan prof. Emil Janaček, a za prodekana prof. Ismet Aganović. U neposrednoj blizini nove nastavne zgrade sagrađene su još tri zgrade u koje su u toku 1961. i 1962. godine useljeni zavodi i katedre Građevinskog fakulteta u Sarajevu. U ovim zgradama i danas djeluje Građevinski fakultet, njegovi odsjeci, katedre i instituti.

Neposredno po preseljenju u nove zgrade, krajem 1962. godine, zavodi dotadašnjeg Tehničkog fakulteta prerastaju u samostalne naučnoistraživačke ustanove, a već 26. marta 1963. godine, osnovan je i Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Skupština SRBiH donijela je 17. jula 1973. godine Odluku o ukidanju tadašnje Više geodetske škole u Sarajevu, a 4. septembra iste godine i Odluku o osnivanju Geodetskog smjera na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Time je uglavnom zaokružen današnji oblik Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Vremenom su formirani posebni odsjeci i katedre, a zavodi su prerasli u institute. Shodno promjenama zakona o visokom obrazovanju mijenjali su se i pravni statusi Fakulteta i njegovih instituta.

Shodno organizacijskim promjenama, napretku tehnike, novim saznanjima mijenjali su se i prilagođavali planovi i programi studija. Za ovih naših 70 godina Građevinski fakultet je promovirao nekoliko hiljada diplomiranih inženjera, inženjera, magistara i doktora nauka, a na njegovim odsjecima, katedrama, zavodima i institutima je radilo nekoliko stotina istaknutih stručnjaka, naučnika, profesora, ali i mnogo uposlenika u pratećim službama koji su svi zajedno doprinjeli velikim uspjesima Fakulteta i njegovom pozicioniranju kao respektabilne i renomirane institucije.