Back

II CIKLUS – HIDROTEHNIKA I OKOLIŠNO INŽENJERSTVO (120 ECTS)

1.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Hidraulika Obavezni 3 3 6
Hidrologija Obavezni 3 2 6
Inžinjerska matematika III Obavezni 3 2 6
Priprema vode za piće Obavezni 3 2 6
Vodosnadbijevanje Obavezni 3 2 6

 

2.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Hidrodinamika podzemnih voda Izborni 3 2 5
Hidrogeologija Obavezni 2 2 6
Odvođenje otpadnih voda Obavezni 3 2 5
Upravljanje čvrstim otpadom I Obavezni 3 2 6
Integralno upravljanje vodnim resursima Izborni 3 2 5
Zaštita okoliša Obavezni 2 2 5
Hidrotehničke građevine II Obavezni 3 2 5

 

3.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Hidroenergetika Izborni 3 3 5
Hidrotehničke melioracije Izborni 3 2 5
Numerička hidraulika Obavezni 3 2 5
Prerada otpadnih voda Obavezni 3 2 5
Riječna hidrotehnika Obavezni 3 2 5
Upravljanje projektom Obavezni 2 2 5
Zaštita voda I Obavezni 3 2 5
Stohastička hidrologija Izborni 3 2 5
BIM u građevinarstvu Izborni 2 2 6

 

4.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Završni rad

30