Back

Ovim zakonom uređuje se: obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja; opšta pitanja u vezi sa osnivanjem, organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem visokoškolskim ustanovama; djelatnost i uslovi za obavljanje djelatnosti u oblasti visokog obrazovanja; prava i obaveze nadležnih organa u oblasti visokog obrazovanja; način osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja; organizacija studija, prava i obaveze studenata, uslovi za sticanje diploma i drugih javnih isprava; statusna pitanja akademskog osoblja, kao i naučni i umjetnički razvoj i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/zakon-o-visokom-obrazovanju-2022-godina

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 40/20)

Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 35/20)

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 33/17)