Back

II CIKLUS – GEOTEHNIKA (120 ECTS)

1.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Inžinjerska matematika 3 Obavezni 3 2 6
Donji stroj saobraćajnica Obavezni 2 2 6
Primjenjena mehanika tla Obavezni 2 2 6
Terenska ispitivanja i opažanja Obavezni 2 2 6
Ploče i ljuske Izborni 2 2 6
Teorija elastičnosti i plastičnosti Izborni 2 2 6
Teorija konstrukcija Izborni 2 2 6
Izborni rad sa drugog odsjeka

Prema tabeli odg. odsjeka

 

2.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Dinamika konstrukcija Izborni 2 2 6
Hidrodinamika podzemnih voda Obavezni 3 2 6
Numeričko modeliranje u geotehnici Obavezni 2 2 6
Hidrogeologija Izborni 2 2 6
Podzemne konstrukcije Obavezni 2 2 6
Primjenjena geologija Obavezni 2 2 6
Upravljanje čvrstim otpadom Izborni 3 2 6
Izborni rad sa drugog odsjeka

Prema tabeli odg. odsjeka

 

3.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Aseizmičko građenje Izborni 2 2 6
Geotehnički projekat Obavezni 2 2 6
Ojačanje tla Obavezni 2 2 6
Upravljanje projektom Obavezni 2 2 6
Saobraćajnice Obavezni 2 2 6
Stabilnost kosina Izborni 2 2 6
BIM u građevinarstvu Izborni 2 2 6
Izborni rad sa drugog odsjeka

Prema tabeli odg. odsjeka

 

4.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Završni rad

30