Back

II CIKLUS – GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA (120 ECTS)

 

1.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Fizikalna geodezija Obavezni 2 2 5
Napredna teorija izjednačenja Obavezni 2 3 5
Inžinjerska matematika III Obavezni 3 2 6
Komasacije zemljišta Obavezni 2 3 5
Web – GIS Obavezni 2 2 4
GIS u prostornom planiranju Izborni 2 2 5
Inžinjerska geodezija u rudarstvu Izborni 2 2 5

 

2.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Geodinamika i deformacijska analiza Obavezni 2 2 5
Geovizuelizacija Obavezni 2 2 5
Precizno pozicioniranje i navigacija Obavezni 2 3 5
Fotogrametrija Obavezni 2 2 5
Precizna i industrijska mjerenja Obavezni 2 2 5
Prostorne baze i IPP Izborni 2 2 5
Geoprostorna analiza Izborni 2 3 5
Referentni sistemi u prostoru i vremenu Izborni 2 2 5

 

3.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Daljinska istraživanja Obavezni 3 2 6
Lasersko skeniranje Obavezni 2 2 5
Metode tehničke komunikacije i istraživanja Obavezni 2 2 4
Upravljanje projektom Obavezni 2 2 5
Geostatistika Izborni 2 2 5
Geodetske svemirske tehnike Izborni 2 2 5
Geodetski mjerni sistemi Izborni 2 2 5

 

4.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Završni rad

30