Back

Institut za materijale i konstrukcije je organizaciono oblikovan, ali i sagrađen kao klasični Institut jednog europskog građevinskog fakulteta. U Institutu se odvija eksperimentalno-istraživački i stručni rad u kojem učestvuju svi profesori i asistenti Odsjeka za konstrukcije, kao i iskusni laboranti. Na Institutu se odvijaju laboratorijske vježbe za potrebe eksperimentalne nastave, ispituju se građevinski materijali, najvećim dijelom njihova mehanička svojstva, a ispituju se i raznovrsni konstruktivni elementi prema zahtjevima koji dolaze iz industrije. Ispitivanje materijala i konstrukcija se radi prema prema suvremenim tehničkim normama uz zadovoljavanje najnovijih standarda kvalitete. Na našem institutu su urađeni i eksperimenti na modelima nosivih elemenata u okviru magistarskih i doktorskih radnji uposlenika Fakulteta. Saradnja sa privredom i učešće u različitim projektima su posebno važni za stručni razvoj asistenata koji su direktno nakon studija uključeni u realizaciju nastave, ali bez iskustva u inženjerskoj praksi. Osim ispitivanja materijala i konstrukcija Institut je uključen u poslove projektovanja i nadzora nad izvedbom građevinskih radova, što je posebno naglašeno u periodu obnove nakon ratnih razaranja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ističu se i ekspertize i analize stanja i stupnja oštećenja postojećih građevina, uzrokovanih ratnim djelovanjem ili dugogodišnjom eksploatacijom. Mnogi zadaci su veoma specifični, kao što su probna opterećenja mostova, krovova ili općenito zahtjevnih rasponskih konstrukcija. Zatim numeričke analize korištenjem visokosofisticiranih kompjuterskih programa za nelinearnu analizu konstrukcija, te numeričke simulacije eksperimenata.

Neki od najznačajnijih projekata sa privedom, realiziranih u zadnjih desetak godina su značajne rekonstrukcije i novogradnje u kompleksu Željezare Zenica, danas ArcelorMittal, BBI-Centar Sarajevo, Sarajevo-City Centar, revizije i konzalting usluge za građevine na autocestama i magistralnim cestama, zgrada Akademije scenskih umjetnosti i nova Biblioteka Univerziteta u Sarajevu, te mnogi drugi značajni i zanimljivi projekti i realizacije.