Back

Dobrodošli na stranicu Biblioteke Građevinskog fakulteta! Biblioteka Građevinskog fakulteta egzistira od 1949. godine, kada je osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu. Na prostoru od 328 m² smještena je biblioteka i čitaonica sa 47 mjesta. Svojom sadržinom fond biblioteke zadovoljava kriterije nastavno-naučnog procesa Fakulteta iz oblasti građevinarstva (konstrukcija, saobraćajnica, hidrotehnike i okolišnog inženjerstva, geotehnike i geologije, matematike,  informatike i dr.) i geodezije i geoinformatike.

SADRŽAJ BIBLIOTEKE

MOGUĆNOSTI PRETRAŽIVANJA U BIBLIOTECI

  • Abecedni katalog kompletnog fonda
  • Stručni katalog udžbeničke literature
  • On-line pretraga EBSCO baze podataka

On-line sistem pretraživanja koji nudi pristup za 16 baza podataka iz svih područja nauke. Informacije o pristupu ovoj bazi možete dobiti u biblioteci.

 

Emerald FullText baza sadrži preko 42000 dokumenata iz više od 100 casopisa koje možete pretraživati i pregledati. Dokumenti su iz oblasti menadžmenta, marketinga, elektrotehnike, mašinstva, medicine.

OSOBLJE

Bibliotekar: Džinić Leijla, dipl. bib.

KONTAKT

Tel: (033) 278-453
E-mail: biblioteka@gf.unsa.ba

Radno vrijeme biblioteke i čitaonice je od 8 do 16 sati svakim radnim danom.