Back
23 Septembar

Odbrana završnog rada

OBAVIJEST O ODBRANI Završnog/master rada kandidatkinje Džejne Grcić Dana 27.09.2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta –sala 8, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Džejne Grcić, …

16 Septembar

Odbrana završnog rada

OBAVIJEST O ODBRANI Završnog/master rada kandidatkinje Buza Sabine   Dana 20.09.2021. godine u 13:00 sati, u Sali 8 ( prizemlje) Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje …

15 Septembar

Odbrana završnog rada

OBAVIJEST O ODBRANI Završnog/master rada kandidata Murisa Delalića Dana 20.09.2021. godine u 11:00 sati, u Sali 8 (prizemlje) Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Murisa Delalića …

15 Septembar

Odbrana završnog rada

Odbrana Završnog rada kandidata Ivana Regoja (na temu ”PRIMJENA DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA PRILIKOM ANALIZIRANJA KVALITETA ZRAKA U DONJIM SLOJEVIMA ATMOSFERE – PRIMJER SARAJEVA”) obaviti 27.09.2021. godine u 11:00 u učionici 407 pri Odsjeku …

08 Septembar

Prava osoba sa invaliditetom – UNSA

Prava osoba sa invaliditetom – UNSA 08.09.2021 UNIVERZITET U SARAJEVU Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju …