11 Oktobar

Obavjest o odbrani završnog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET OBAVIJEST O ODBRANI Završnog/master rada kandidata Armina Hudutija Dana 14.11.2021. godine u 11:00 sati, u sali br. 8 Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana …