Back

Nastavni plan i program – 2022/2023

POPIS SVIH PREDMETA SA BROJEM ECTS STUDIJSKIH BODOVA

 

Prvi semestar
Predmet Šifra predmeta Status ECTS Sati Napomena
Grupa matematskih predmeta
Numerička matematika GD01 Izborni 7,5 30 Obavezan odabir minimalno jednog predmeta iz grupe matematskih predmeta
Metoda optimizacije GD03 Izborni 7,5 30
Teorija vjerovatnoće i statistika GD06 Izborni 7,5 30
Grupa predmeta iz oblasti geodezije i geoinformatike
Predmet Šifra predmeta Status ECTS Sati
Savremena terestrička geodetska mjerna tehnologija GD48 Izborni 7,5 30
Savremene katastarske evidencije GD51 Izborni 7,5 30
Primjene preciznog satelitskog pozicioniranja GD50 Izborni 7,5 30

 

Drugi semestar
Predmet Šifra predmeta Status ECTS Sati
Odabrana poglavlja daljinskih istraživanja GD30 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavljatopografskih modela GD52 Izborni 7,5 30
Modeli određivanja deformacija GD53 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavljamodeliranja geoinformacija GD54 Izborni 7,5 30
Spektralna analiza i Kalman filteri GD29 Izborni 7,5 30
Metode određivanja geoida GD66 Izborni 7,5 30