Back

Nastavni plan i program 2022/2023

POPIS SVIH PREDMETA SA BROJEM ECTS STUDIJSKIH BODOVA

 

Prvi semestar
Predmet Šifra predmeta Status ECTS Sati Napomena
Grupa matematskih predmeta
Numerička matematika GD01 Izborni 7,5 30 Obavezan odabir minimalno jednog predmeta iz grupe matematskih predmeta
Metoda optimizacije GD03 Izborni 7,5 30
Teorija vjerovatnoće i statistika GD06 Izborni 7,5 30

 

Grupa predmeta iz oblasti građevinarstva
Predmet Šifra predmeta Status ECTS Sati
Metoda konačnih elemenata GD05 Izborni 7,5 30
Eksperimentalna hidraulika GD02 Izborni 7,5 30
Dinamika konstrukcija GD07 Izborni 7,5 30
Materijalna nelinearnost GD08 Izborni 7,5 30
Specijalna poglavlja donjeg stroja saobraćajnica GD09 Izborni 7,5 30
Deterministički hidrološki modeli GD55 Izborni 7,5 30
Hidroinformatika GD10 Izborni 7,5 30
Zaštita voda II GD13 Izborni 7,5 30
Funkcionalne karakteristike saobraćajnica GD26 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja upravljanja projektima GD57 Izborni 7,5 30
Teorija prometnog toka GD58 Izborni 7,5 30
Specijalna poglavlja iz inženjerske geologije GD68 Izborni 7,5 30
Interakcija tla i konstrukcije GD59 Izborni 7,5 30

 

Drugi semestar
Predmet Šifra predmeta Status ECTS Sati
Stohastička hidrologija / modeliranje GD56 Izborni 7,5 30
Tehnologije pripreme vode za piće GD11 Izborni 7,5 30
Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda GD12 Izborni 7,5 30
Hidraulika hidrotehničkih objekata GD14 Izborni 7,5 30
Transportni procesi u hidrotehnici GD15 Izborni 7,5 30
Geometrijska nelinearnost i nestabilnost GD16 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja iz betonskih konstrukcija GD17 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja iz čeličnih konstrukcija GD18 Izborni 7,5 30
Numeričke metode u geomehanici GD19 Izborni 7,5 30
Zemljotresno inženjerstvo GD20 Izborni 7,5 30
Mehanika materijala GD21 Izborni 7,5 30
Specijalna poglavlja iz inženjerske hidrogeologije GD67 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja drvenih konstrukcija GD27 Izborni 7,5 30
Modeliranje procesa pripreme vode za piće GD39 Izborni 7,5 30
Okolišno prihvatljivo upravljanje vodotocima GD40 Izborni 7,5 30
Upravljanje otpadnim materijama GD41 Izborni 7,5 30
Upravljanje nanosom GD60 Izborni 7,5 30
Melioracije GD61 Izborni 7,5 30
Savremeni građevinski materijali GD42 Izborni 7,5 30
Istraživanje i planiranje saobraćaja GD44 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja kolovoznih konstrukcija GD45 Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja gornjeg stroja željeznica GD46 Izborni 7,5 30
Eksterni troškovi u saobraćaju GD62 Izborni 7,5 30
Mikrosimulacijski modeli saobraćajnih tokova GD63 Izborni 7,5 30
Fizičko modeliranje u geotehnici GD64 Izborni 7,5 30