Back

I . godina /      1. semestar

Predmet Status ECTS Sati
Numerička matematika Obavezni K,H,S,G 7,5 30
Eksperimentalna hidraulika Obavezni H 7,5 30
Metoda optimizacije Obavezni H,S 7,5 30
Stohastičko modeliranje u građevinarstvu Obavezni H,S 7,5 30
Metoda konačnih elemenata Obavezni K 7,5 30
Teorija vjerovatnoće i statistika Izborni 7,5 30
Dinamika konstrukcija Izborni 7,5 30
Materijalna nelinearnost Izborni 7,5 30
Specijalna poglavlja donjeg stroja saobraćajnica Izborni 7,5 30

I . godina /      2. semestar

Predmet Status ECTS Sati
Tehnologije pripreme vode za piće Izborni 7,5 30
Tehnologije prerade otpadnih voda Izborni 7,5 30
Zaštita voda II Izborni 7,5 30
Hidraulika hidrotehničkih objekata Izborni 7,5 30
Hidroinformatika Izborni 7,5 30
Transportni procesi u hidrotehnici Izborni 7,5 30
Geometrijska nelinearnost i nestabilnost Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja iz betonskih konstrukcija Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja iz čeličnih konstrukcija Izborni 7,5 30
Numeričke metode u geomehanici Izborni 7,5 30
Zemljotresno inženjerstvo Izborni 7,5 30
Mehanika materijala Izborni 7,5 30
Specijalna poglavlja iz inžinjerske geologije i hidrogeologije Izborni 7,5 30
Funkcionalne karakteristike saobraćajnica Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja drvenih konstrukcija Izborni 7,5 30
Modeliranje procesa pripreme vode za piće Izborni 7,5 30
Okolišno prihvatljivo upravljanje vodotocima Izborni 7,5 30
Upravljanje čvrstim otpadom II Izborni 7,5 30
Savremeni građevinski materijali Izborni 7,5 30
Upravljanje kompleksnim projektima cestogradnje – nema Izborni 7,5 30
Istraživanje i planiranje saobraćaja Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja kolovoznih konstrukcija Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja gornjeg stroja željeznica Izborni 7,5 30
Teorija prometnog toka Izborni 7,5 30

 

Nastavni plan i program