Back

Ukupan broj bodova koje kandidat osvoji sačinjen je na način da se prosječna ocjena ostvarena na I. ciklusu studija pomnoži sa 6 (participira 60% u ukupnom broju poena) i prosječna ocjena relevantnih predmeta po smjerovima pomoži sa 4 (particpira 40% poena).

Relevnatni predmeti

Studijski program Građevinarstvo-smjer Konstrukcije

R.br. Šifra Prosječna ocjena Otpornost materijala 1 Otpornost materijala 2 Statika konstrukcija 1 Statika konstrukcija 2 Betonske konstrukcije 1 Betonske konstrukcije 2 Čelične  konstrukcije Mehanika tla i stijene Ukupni prosjek Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4

Studijski program Građevinarstvo-smjer Saobraćajnice

R.br. Šifra Prosječna ocjena Ceste Željeznice Informatika Mehanika tla i stijene Vjerovatnoća i statistika Ukupni prosjek Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4

Studijski program Građevinarstvo-smjer Hidotehnika i okolišno inženjerstvo

R.br Šifra Prosječna ocjena Hidromehanika Inžinjerska hidrologija Vodosnadbijevanje Hidrotehničke građevine Vjerovatnoća i statstika Ukupni prosjek Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4

Studijski program Građevinarstvo-smjer Geotehnika

R.br. Šifra Prosječna ocjena Mehanika I Inžinjerska matematika I Otpornost materijala I Statika konstrukcija I Inžinjerska hidrologija Mehanika tla i stijene Ceste Geotehničko inžinjerstvo Ukupni prosjek Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Studijski program Geodezije i geoinformatike

R.br. Šifra Prosječna ocjena Primjenjena geodezija III Fotogrametrija I Inženjerska geodezija I Teorija izjednačenja II GIS Kartografija II Osnovni geodetski radovi Ukupni prosjek Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4