U skladu sa Finansijskim planom Univerziteta u Sarajevu-Građevinskog fakulteta, plan nabavki za 2022.godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Plan nabavki za 2022.godinu.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora za 2021.godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Praćenje realizacije.

U skladu sa Finansijskim planom Građevinskog fakulteta u Sarajevu, plan nabavki za 2021. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Plan nabavki za 2021. godinu.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati:

– Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;

– Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata;

– Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora možete preuzeti na slijedećem linku: Praćenje realizacije.

 

Odluke i obavjesti Datum objave Link dokumenta
 
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
29.06.2022. Dokument
 • Obavijest o poništenju postupka javne nabavke roba: Lični automobili
22.06.2022. Dokument
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: lični automobili
22.06.2022. Dokument
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: Usluge vremenskog zakupa kompjutera
17.06.2022. Dokument
 • Obavijest o nabavci roba: Lični automobili
14.06.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Lični automobili
10.06.2022. Dokument
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: Usluge tehničkih ispitivanja
09.06.2022. Dokument
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 03.06.2022. Dokument
 • Obavijest o nabavci javne nabavke: Usluge vremenskog zakupa kompjutera
02.06.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Usluge vremenskog zakupa kompjutera
31.05.2022. Dokument
 • Obavijest o nabavci usluga: Usluge tehničkih ispitivanja
17.05.2022. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga: Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
16.05.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Usluge tehničkih ispitivanja
11.05.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
29.04.2022. Dokument
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme
27.04.2022. Dokument
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: Usluge fotokopiranja
11.04.2022. Dokument
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: Usluge nadzora alarmnih uređaja
11.04.2022. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: Analitički, naučni, matematički ili prognostički programski paket-Licenca za Extreme Loading for Structures (ELS)
08.04.2022. Document
 • Obavijest o nabavci javne nabavke: Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme
08.04.2022. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: Analitički, naučni, matematički ili prognostički programski paket-Licenca za Visio LTSC Profesional 2021
06.04.2022. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: Fiskalna kasa
05.04.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme
04.04.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma Fiskalna kasa
01.04.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba Analitički, naučni, matematički ili prognostički programski paket-Licenca za Extreme Loading for Structures (ELS)
01.04.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Analitički, naučni, matematički ili prognostički programski paket-Licenca za Visio LTSC Professional 2021
01.04.2022. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: Programski paket za stvaranje dokumenata-Licenca za Mathtype
24.03.2022. Dokument
 • Obavijest o nabavci javne nabavke: Usluge fotokopiranja
23.03.2022. Dokument
 • Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke: Usluge fotokopiranja
18.03.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Programski paket za stvaranje dokumenata-Licenca za MathType
17.03.2022. Dokument
 • Obavijest o nabavci usluga nadzora alarmnih uređaja
11.03.2022. Dokument
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Usluge nadzora alarmnih uređaja
10.03.2022. Dokument
 • Sporazum o raskidu ugovora o nabavci roba: Računari, računarska oprema i potrepštine
02.02.2022. Dokument
 • Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku roba: Računari, računarska oprema i potrepštine
13.01.2022. Dokument
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku roba: Računari, računarska oprema i potrepštine

 

30.12.2021. Dokument

Dokument

 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba – Računari, računarska oprema i potrepštine putem otvorenog postupka

 

08.12.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Usluga na području istraživanja i s tim povezanih usluga savjetovanja – obrada video materijala snimljenih dronom

 

07.12.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Roba, Konstrukcijski proizvodi

 

06.12.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja-aerofotogrametrijsko snimanje raskrsnica dronom

 

29.11.2021. Dokument
 • Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku radova: Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje

 

12.11.2021. Dokument
 •  Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Usluge popravaka i održavanja kotlova
03.11.2021. Dokument
 •  Odluka o direktnom sporazumu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Sistematski i sanitarni pregled radnika u 2021.godini
22.10.2021. Dokument
 • Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku radova Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje
19.10.2021. Dokument
 • Obavijest o dodjeli ugovora za Interming doo
06.09.2021. Dokument
 • Obavijest o dodjeli ugovora za HDI doo
06.09.2021. Dokument
 • Obavijest o dodjeli ugovora za Dinalsa doo
06.09.2021. Dokument
 • Obavijest o direktnom sporazumu sa INTERMING doo
19.07.2021. Dokument
 • Obavijest o direktnom sporazumu sa Dinalsa doo
19.07.2021. Dokument
 • Obavijesto direktnom sporazumu sa HDI doo
19.07.2021. Dokument
 • Obavjest o direktnom sporazumu sa ponuđačem HETIG dd
25.06.2021. Dokument
 • Obavjest o direktonom sporazumu R&S
25.06.2021. Dokument
 • Obavjest o nabavci građevinskih radova
14.06.2021. Dokument

Dokument

 • Odluka o direktnom sporazumu ELPI Komerc
09.06.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu za nabavku laboratorijskih materijala
09.06.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem VIK
25.05.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Code System d.o.o. Visoko
20.05.2021. Dokument
 • Odluke o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd
07.05.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Nenoline enterijeri doo
26.04.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem R & S
12.04.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem G Petrol doo za nabavku goriva
02.04.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem UNILAB doo za usluge sigurnosti
01.04.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Eurobit za računarske usluge
30.03.2021. Dokument
 • Odluka o sporazumu sa ponuđačem TONTO za računovodstvene usluge
19.03.2021. Dokument
 • Odluke o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd
18.02.2021. Dokument 1, Dokument 2
 • Odluka o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd
18.02.2021. Dokument
 • Odluke o sporazumu sa ponuđačem Elektrika S
16.02.2021. Dokument 1, Dokument 2
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Vegos
16.02.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Ecoton
16.02.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Ozdin
16.02.2021. Dokument
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Vegos
12.02.2021. Dokument
 • Odluke o sporazumu sa ponuđačem HETIG dd
28.12.2020. Dokument