Back
U utorak 11. juna 2024. godine studenti III godine I ciklusa studija građevinarstva Građevinskog fakulteta u Sarajevu, u sklopu redovnih aktivnosti na predmetu “stručna praksa” posjetili su gradilišta Koridora Vc.
Obišli su gradilište tunela Golubinja (3.600 m) na dionici Poprikuše-Nemila gdje su imali priliku da se upoznaju sa elementima tunela o kojim su slušali tokom nastave. Prezentovani su mostovi koji su završeni sa betonskim radovima, kao i radovi koji se izvode na otvorenoj trasi.
Na dionici Medakovo-Ozimice studenti su upoznati sa radovima na ovom gradilištu, od petlje Ozimica, mosta M8, M5 i M6 do radova na tunelu Crni Vrh gdje su imali priliku vidjeti iskop istog.
U toku obilaska studenti su bili u prilici vidjeti izvođenje veoma složenih građevinskih radova, te se na licu mjesta upoznati s ozbiljnošću i kompleksnošću radova koji se trenutno odvijaju na spomenutim dionicama.
U edukativnoj posjeti najvećeg gradilišta u Bosni i Hercegovini učestvovalo je pored 30 studenata i 7 profesora.
Prof. dr. Žanesa Ljevo izražava veliku zahvalnost JP Autoceste na pruženoj prilici studentima za sticanje novih praktičnih znanja i iskustava.