Back

 Manso Elvir: Numeričko modeliranje potpornih konstrukcija od armiranog tla sa osvrtom na poluempirijske analitičke metode, mentor Jašarević Haris

 1. Fejzić Lada: Primjena Eurocode-a 7 kod proračuna visokih sidrenih zasjeka u mekoj stijeni, mentor Jašarević Haris
 2. Kopić Anel: Opravdanost primjene složenih konstitutivnih modela pri numeričkom modeliranju nasipa na stišljivoj podlozi, 2013, mentor Grubić Nenad
 3. Šarić Ammar: Prelaz visokih nasipa preko mekog tla, 2013, mentor Grubić Nenad
 4. Čizmić Emir: Monitoring i numerička analiza klizišta u glinovitom tlu, 2013, mentor Grubić Nenad
 5. Grabovica Faris: Numeričke analize konzolnog potpornog zida, 2013, mentor Jašarević Haris
 6. Gondžo Dženan: Proračun temelja vjetroelektrana, 2013, mentor Jašarević Haris
 7. Pojskić Senjin: Hidrogeološke karakteristike pitkih podzemnih voda izvorišta Sarajevska pivara, 2014, mentor Čerimagić Đenari
 8. Suljagić Amila: Primjena EUROCODE 7 u projektovanju grupe šipova, 2015, mentor Dolarević Samir
 9. Hadžiahmetović Nirman: Inženjerskogeološke i geotehničke karakteristike terena u Stolačkoj ulici u Sarajevu, sa prijedlogom sanacionog rješenja, 2016, mentor Čerimagić Đenari
 10. Piljug Binela: Prijedlog sanacionog rješenja klizišta u ul. Alipašina br. 201, Općina Centar, Sarajevo, 2017, mentor Ćerimagić Đenari
 11. Rotić Adnan: Ponašanje bušenih šipova u glini opterećenih aksijalnom silom i negativnim trenjem, 2017, mentor Dolarević Samir