Back
13 Maj

Dani otvorenih vrata

Obavještavaju se budući studenti koji su zainteresovani da saznaju više informacija o fakultetu, studijskim programima i dr. da od petka 17.05.2024. godine počinju dani otvorenih vrata fakulteta. Fakultet je, uz …

08 Maj

K O N K U R S   za izbor u naučnonastavno zvanje

Na osnovu Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet: br: 02-1-143-2/23 od 27.02.2023.godine i br.:02-1-1491-3/23 od 01.11.2023.godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu br.:01-7-11/23 od 29.03. 2023.godine i br. 01-18-31/23 od 29.11.2023.godine, …

29 April

Neradni i nenastavni dan

Zbog obilježavanja državnog praznika (Prvi maj – Međunarodni praznik rada) dani 01.05.2024., 02.05.2024. i 03.05.2024. su neradni. U skladu sa akademskim kalendarom, a zbog obilježavanja Vaskršnjeg ponedjeljka i Erdelezi – …

19 April

Stručna posjeta objektima Hidroelektrane Rama

Stručna posjeta objektima Hidroelektrane Rama u sklopu nastave na predmetima Hidrotehničke građevine provg ciklusa studija Građevinarstva i Hidrotehničke građevine  II drugogo ciklusa studija građevinarstva smjer  Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo obavljena …

19 April

Nenastavni dan

Zbog obilježavanja početka Pesaha – Jevrejskog blagdana, a u skladu  sa akademskim kalendarom, u ponedjeljak 22.04.2024. godine je nenastavni dan.