Back

Drugi ciklus studija, ili diplomski studij, traje dvije godine i njegovim završetkom se dobiva titula mastera odnosno magistra građevinarstva određenog smjera ili geodezije i geoinformatike.

Završetkom drugog ciklusa studija student ostvaruje 120 ECTS poena.

Nastavni planovi i programi

Studijski program Građevinarstvo – Smjer Konstrukcije

Studijski program Građevinarstvo – Smjer Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo

Studijski program Građevinarstvo – Smjer Saobraćajnice

Studijski program Građevinarstvo – Smjer Geotehnika

Studijski program Geodezija i geoinformatika

Pravila studiranja