Pozivaju se studenti da ispune anketni upitnik za evaluaciju klikom na dugme „Ispuniti anketu“ gdje će se otvoriti spisak pitanja na koje treba odgovoriti.

Anketa je anonimnog karaktera bez obzira što student popunjava sa svog ličnog profila.

Molimo studente, da se odazovu u što većem broju kako bi se rezultati ankete prikazali što vjerodostojni, u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.