Back

 

I . godina /       1. semestar

Predmet Status ECTS Sati
Numerička matematika Obavezni 7,5 30
Teorija vjerovatnoće i statistika Obavezni 7,5 30
Savremena terestrička geodetska mjerna tehnologija Obavezni 7,5 30
Spektralna analiza i Kalman filteri Obavezni 7,5 30

I . godina /       2. semestar

Predmet Status ECTS Sati
Odabrana poglavlja daljinskih istraživanja Izborni 7,5 30
Integrisane navigacione tehnike Izborni 7,5 30
Standardizacija mjeriteljske infrastrukture u geodeziji Izborni 7,5 30
Primjene preciznog satelitskog pozicioniranja Izborni 7,5 30
Savremene katastarske evidencije Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja topografskih modela Izborni 7,5 30
Modeli određivanja deformacija Izborni 7,5 30
Odabrana poglavlja modeliranja geoinformacija Izborni 7,5 30

 

Nastavni plan i program