Back

Prvi ciklus studija, ili dodiplomski studij, traje tri godine i njegovim završetkom se dobiva titula bachelora odnosno inženjera građevinarstva ili geodezije i geoinformatike. Završetkom prvog ciklusa studija student ostvaruje 180 ECTS poena.

Uspješan završetak I ciklusa studija (ciklus Bachelor) je uvjet za upis na II ciklus studija,

Nastavni planovi i programi

Studijski program Građevinarstvo

Studijski program Geodezija i geoinformatika

Pravila studiranja