06 April

OBAVIJEST O ODBRANI Završnog/master rada kandidata Nedžad Gurda

UNIVERZITET U SARAJEVUGRAĐEVINSKI FAKULTETOBAVIJEST O ODBRANIZavršnog/master rada kandidata Nedžad Gurda Dana 08.04.2022. godine u 10.15 sati, u sali 8 Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Nedžad Gurda pod nazivom: Numerička …