Back

II CIKLUS – SAOBRAĆAJNICE (120 ECTS)

1.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Donji stroj saobraćajnica Obavezni 2 2 5
Gradske saobraćajnice Obavezni 2 2 5
Inženjerska matematika III Obavezni 3 2 6
Projektovanje cesta Obavezni 3 2 7
Projektovanje i građenje željeznica Obavezni 3 2 7

 

2.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Gornji stroj željeznica Obavezni 3 2 6
Kolovozne konstrukcije Obavezni 3 2 6
Planiranje saobraćaja i saobraćajnica Obavezni 3 2 6
Podzemne konstrukcije Obavezni 2 2 6
Projektovanje putnih čvorišta Obavezni 3 2 6

 

3.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Funkcionalne karaktestike saobraćajnica Obavezni 2 2 6
Projektovanje i izgradnja posebnih saobraćajnih objekata Izborni 2 1 6
Vrednovanje projekata saobraćajne infrastrukture Obavezni 2 2 6
Upravljanje projektom Obavezni 2 2 5
Željezničke stanice Obavezni 2 2 7
BIM u građevinarstvu Izborni 2 2 6

 

4.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Završni rad

30