Back

II CIKLUS – SAOBRAĆAJNICE (120 ECTS)

1.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Donji stroj saobraćajnica Obavezni 2 2 5
Gradske saobraćajnice Obavezni 2 2 5
Inženjerska matematika III Obavezni 3 2 6
Projektovanje cesta Obavezni 3 2 7
Projektovanje i građenje željeznica Obavezni 3 2 7

 

2.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Gornji stroj željeznica Obavezni 3 2 5
Kolovozne konstrukcije Obavezni 3 2 5
Planiranje saobraćaja i saobraćajnica Obavezni 3 2 5
Podzemne konstrukcije Obavezni 2 2 6
Projektovanje putnih čvorišta Obavezni 3 2 5
Funkcionalne karakteristike saobraćajnica Obavezni 1 1 4

 

3.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Osnove sigurnosti saobraćajnica Obavezni 2 1 6
Vrednovanje projekata saobraćajne infrastrukture Obavezni 3 2 7
Upravljanje projektom Obavezni 2 2 5
Mikrosimulacije saobraćaja Obavezni 2 1 6
Željezničke stanice Izborni 2 2 7
BIM u građevinarstvu Izborni 2 2 6
Projektovanje i izgradnja posebnih saobraćajnih objekata Izborni 2 1 6

 

4.      Semestar
Naziv predmeta Status Predavanja Vježbi ECTS
Završni rad

30