• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Akademsko osoblje angažovano na drugoj visokoškolskoj ustanovi (abecedno):

Prof. dr Naida Ademović - odluka.

Prof. dr Sanjin Albinović - odluka.

Prof. dr Emina Hadžić - odluka.

Mr. Damir Hasanspahić - odluka.

Prof. dr Emil Ilić-Georgijević - odluka 1, odluka 2.

Doc. dr Ismar Imamović - odluka.

Prof. dr Esad Mešić - odluka.

Prof. dr Zoran Milašinović - odluka.

Doc. dr Džanina Omićević - odluka.

Doc. dr Goran Simonović - odluka.

Doc. dr Jusuf Topoljak - odluka.

Doc. dr Esad Vrce - odluka.


© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović