• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dobrodošli na stranicu Biblioteke Građevinskog fakulteta! Biblioteka Građevinskog fakulteta egzistira od 1949. godine, kada je osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu. Na prostoru od 328 m² smještena je biblioteka i čitaonica sa 47 mjesta. Svojom sadržinom fond biblioteke zadovoljava kriterije nastavno-naučnog procesa Fakulteta iz oblasti građevinarstva (konstrukcija, saobraćajnica, hidrotehnike, geologije, matematike, fizike, informatike i dr.) i geodezije.

INFORMACIJA: Smjernice rada biblioteke tokom COVID-19 pandemije
Studenti koji nisu u mogućnosti doći u biblioteku u periodu od 10:00-12:00, mogu se obratiti emailom ili telefonom za dogovor oko termina izdavanja/vraćanja knjiga.

SADRŽAJ BIBLIOTEKE MOGUĆNOSTI PRETRAŽIVANJA U BIBLIOTECI
  • Abecedni katalog kompletnog fonda
  • Stručni katalog udžbeničke literature
  • On-line pretraga EBSCO baze podataka

On-line sistem pretraživanja koji nudi pristup za 16 baza podataka iz svih područja nauke. Informacije o pristupu ovoj bazi možete dobiti u biblioteci.

Emerald FullText baza sadrži preko 42000 dokumenata iz više od 100 casopisa koje možete pretraživati i pregledati. Dokumenti su iz oblasti menadžmenta, marketinga, elektrotehnike, mašinstva, medicine...za više informacija kliknite ovdje.

OSOBLJE

Bibliotekar: Džinić Leijla, dipl. bib.

KONTAKT

Tel: (033) 278-441
E-mail: biblioteka@gf.unsa.ba

Radno vrijeme biblioteke i čitaonice je od 8 do 16 sati svakim radnim danom.

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović