• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fakultet svoju naučnoistraživačku, visokostručnu i stručnu djelatnost realizuje kroz institute kao organizacione jedinice i to:
 • Institut za materijale i konstrukcije sa sjedištem u objektu br. 3 u Ulici Stjepana Tomića br. 5 (rukovodioc: prof. dr. Goran Simonović)
 • Institut za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo sa sjedištem u Ulici Patriotske lige 30 (rukovodioc: Prof. dr. Zoran Milašinović)
 • Institut za saobraćajnice sa sjedištem u objektu br. 1 u Ulici Stjepana Tomića br. 1 (rukovodioc: V.ass. Ammar Šarić)
 • Institut za geodeziju i geoinformatiku sa sjedištem u objektu br. 1 u Ulici Stjepana Tomića br. 1 (rukovodioc: prof. dr. Admir Mulahusić)
 • Institut za geotehniku i geologiju sa sjedištem u objektu br. 2 u Ulici Stjepana Tomića br. 3 (rukovodioc: prof. dr. Đenari Ćerimagić)
CILJ

Cilj organizovanja naučnoistraživačkog rada u institutima je razvoj i unapređenje naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima dodiplomskog i postdiplomskog studija, kao i iz drugih naučnih disciplina iz šire oblasti građevinarstva i geodezije, kroz njihovu primjenu u rješavanju složenih zadataka iz oblasti građevinarstva i geodezije za potrebe privrede i drugih djelatnosti i povezivanja nauke i struke.

REZULTATI

Rezultati naučnoistraživačkog rada treba da doprinose:
 • unapređivanju odlika i metoda prenošenja i sticanja znanja radi podizanja efikasnosti studiranja
 • unapređenju saradnje nastavnika i studenata u zajedničkom procesu izvođenja nastavno-naučnog i naučnoistraživačkog, odnosno visokostručnog i stručnog rada
 • korištenju odgovarajućih metoda provjeravanja i utvrđivanja znanja studenata i drugih polaznika fakultetskih programa
 • stručnom i istraživačkom osposobljavanju izrazito vrijednih i talentovanih studenata i mladih istraživača
 • unapređivanju privrednog i društvenog života Bosne i Hercegovine
ZADACI

Zadaci instituta su:
 • organizuje, razvija, obavlja i unapređuje naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad iz oblasti građevinarstva i geodezije, odnosno naučne oblasti za koju je pojedini institut osnovan
 • organizuje realizaciju eksperimentalne nastave za sve oblike obrazovanja na Građevinskom fakultetu iz oblasti djelovanja instituta
 • organizuje realizaciju naučnoistraživačkog i stručnog rada za naučno-nastavni kadar Fakulteta, a prema potrebi i drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • vrši publikovanje rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti djelovanja instituta
 • formiranje ekspertnih timova i rješavanje kompleksnih zadataka iz oblasti djelovanja instituta
 • izrada, revizija i nostrifikacija investiciono-tehničke dokumentacije za sve vrste građevinskih objekata
 • vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvođenja građevinskih i geodetskih radova
 • sarađuje sa naučnoistraživačkim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja
 • učestvuje u donošenju zakonske regulative (standarda i drugih propisa) iz oblasti građevinarstva i geodezije
 • poslovi konsaltinga i vođenja međunarodnih projekata iz oblasti djelovanja instituta
Na institutima se pored naučnoistraživačkog rada istražuje i problematika od interesa za privredni i opći razvoj Bosne i Hercegovine iz oblasti građevinarstva i geodezije u skladu sa posebnim ugovorima koji se zaključuju sa nadležnim organima i domaćim i međunarodnim organizacijama kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze.
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović