• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je obrazovna institucija koja već više od 50 godina uspješno obrazuje diplomirane inženjere građevinarstva, diplomirane inženjere geodezije i inženjere građevinarstva, te magistre i doktore tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva i geodezije. Svi oni sa uspjehom rade širom naše domovine i na svim kontinentima.
Do danas (11.05.2006) je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu studij uspješno završilo 2881 diplomiranih inženjera građevinarstva, 331 diplomiranih inženjera geodezije 152 inženjera građevinarstva, 50 magistara tehničkih nauka i 47 doktora tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva i geodezije.

Građevinski fakultet ima četiri odsjeka i tri katedre:
 • Odsjek za konstrukcije
 • Odsjek za hidrotehniku
 • Odsjek za saobraćajnice
 • Odsjek za geodeziju
 • Katedra za geotehniku i geološko inženjerstvo
 • Katedra za matematiku, programiranje, fiziku i nacrtnu geometriju
Organizaciona šema Građevinskog fakulteta u Sarajevu prije reforme studija u školskoj 2006/2007 godini.

Na Građevinskom fakultetu u Sarajevu postoje sljedeće naučno-istraživačke jedinice – Instituti:
 • Institut za materijale i konstrukcije
 • Institut za hidrotehniku
 • Institut za saobraćajnice
 • Institut za geodeziju i geoinformatiku
 • Institut za geologiju
 • Institut za geotehniku
Instituti su usko vezani za odgovarajuće odsjeke i katedre i međusobno surađuju, odnosno zajednički učestvuju u složenim projektima iz oblasti građevinarstva u širem smislu.

Osnovni zadaci instituta Građevinskog fakulteta su:
 • razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva i geodezije
 • osposobljavanje mlađih naučnika i istraživača
 • podizanje novog nastavnog kadra
 • rješavanje složenih zadataka iz oblasti građevinarstva za potrebe privrede i šire društvene zajednice
 • eksperimentalni rad i eksperimentalna nastava
 • saradnja sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić