• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxOtvorena kompjuterska učionica (BESTS projekat)
16.10.2018
U okviru Erasmus+ projekta BESTSDI Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio je novu kompjutersku salu sa 10 kompjutera u vrijednosti od 19.400 KM, kao i totalnu stanicu i bespilotnu letjelicu u vrijednosti od 29.000 KM. Učionica je svečano otvorena 9. oktobra 2018. godine zajedno sa studentima i profesorima Građevinskog fakulteta.
„S obzirom da je GIS neophodan alat u svim oblastima projektovanja, planiranja, upravljanja i analiziranja, oprema je namijenjena svim studentima Građevinskog fakulteta vezano za predmete infrastrukture prostornih podataka“, istakla je voditeljica projekta doc. dr. Suada Džebo.
Otvaranju je prisustvovao i prodekan za nastavu Građevinskog fakulteta u Sarajevu doc. dr. Mirza Pozder, koji je naglasio da će oprema koja je dobijena u implementaciji projekta stvoriti aktivno i kreativno okruženje za učenje, te biti od velike pomoći u nastavnom procesu i edukaciji studenata. „Novoopremljena učionica još jedan je korak naprijed u smislu modernizacije nastave i zadovoljavanja međunarodnih standarda u području visokog obrazovanja“, kazao je doc. dr. Mirza Pozder.
Instaliranjem opreme stvorene su pretpostavke za jačanje uloge i značaja uvođenja koncepata infrastrukture prostornih podataka, proširenje programa sa nastavnim predmetima iz ove oblasti, kao i za pokretanje novih istraživačkih projekata.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDeveti sajam stipendija
16.10.2018
Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator Sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Deveti sajam stipendija će se održati 18. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo) od 10:00 do 16:00 sati.

Više informacija na linku: Deveti sajam stipendija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis u II ciklus
15.10.2018
Informacije o upisu u II ciklus se mogu preuzeti na slijedećem link: Informacije o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOtvaranje Ureda za podršku studentima
01.10.2018
Dana 2.10.2018. godine, otvara se Ured za podršku studentima (UPS!) u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, na adresi Zmaja od Bosne br. 8.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte osoblje UPS!-a.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - II ciklus
28.09.2018
Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da nastava za akademsku 2018/2019 godinu počinje 08.10.2018.godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - I ciklus
28.09.2018
Obavještavaju se studenti I ciklusa studija da nastava za akademsku 2018/2019 godinu počinje 01.10.2018.godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj - izbor u zvanje asistent, oblast "Konstrukcije"
27.09.2018
Na slijedećem linku možete preuzeti izvještaj o izboru u zvanje asistenta iz oblasti "Konstrukcije": Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xx9. sajam stipendija
27.09.2018
Više detalja o 9.-om sajmu stipendija možete naći na slijedećem linku: Sajam stipendija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRaspored ispita po salama za 25.09.2018.g.
24.09.2018
Raspored ispita po salama (u MS Excel formatu - download):

Sale 5, 102 i 210 u 9 sati  – Odsjek za konstrukcije

Sala 202 u 9 sati – Katedra za matematiku, programiranje, fiziku i nacrtnu geometriju

Sale 2, 407G i 409 G – Odsjek za geodeziju

Sala 104 – Odsjek za hidrotehniku

Sala 102 u 14 sati – Odsjek za hidrotehniku

AS – Amfiteatar na Institutu za saobraćajnice – Odske za saobraćajnice I Katedra za geomehaniku i geološko inžinjerstvo

Sala 202 u 14 sati – Odsjek za geodeziju
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis u I godinu (2. rok)
21.09.2018
Informacije o upisu u I godinu (2. rok) možete preuzeti na slijedećem linku: informacije.

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis/obnova I i II ciklus studija
11.09.2018
Informacije o upisu i obnovi I, odnosno II, ciklusa studiranja se mogu preuzeti na slijedećim linkovima:
- I ciklus informacije
- II ciklus informacije.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera semestra i upis
11.09.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
O B A V J E Š T E NJ E


OVJERA LJETNOG SEMESTRA I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR OBAVLJAT ĆE SE U PERIODU

OD PONEDELJKA 10.09.2018.

DO PETKA 28.09.2018.GODINE

U TERMINU OD 11:00h DO 14:00h.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za doktorski studij
05.09.2018
Na osnovu člana 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-665-2/18 od 15.05.2018. godine, Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-626/18 od 29.05.2018. godine i Prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu studijsku godinu na III ciklusu studija (doktorski studij) u akademskoj 2018./2019. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11/05-3818430-6/18 od 19.06.2018. godine
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S
Za upis studenata u III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ – u studijskoj 2018./2019. godini
I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija - doktorski studij iz oblasti/polja :
1. Građevinarstva – 20 kandidata
2. Geodezije i geoinformatike – 10 kandidata

Studij se organizuje kao vanredni studij u trajanju od tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS
bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih
nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike.

II
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu doktorskog.studija imaju:
- kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra (sa ukupno 300 ECTS bodova) ili ekvivalenta iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije ili drugih tehničkih i biotehničkih nauka;
- kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno geodezije po pred Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu to zvanje im je izjednačeno sa zvanjem magistar građevinarstva, odnosno geodezije;
- kandidati sa znanjem stranog jezika u stepenu koji im omogućava da koriste stranu literaturu;

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta iz oblasti drugih tehničkih ili biotehničkih nauka, obavezni su da polože određene razlikovne ispite iz studijskog programa građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike, koje utvrdi Vijeće doktorskog studija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Razlikovne ispite doktorant upisuje nakon upisa na studij. Doktoranti su dužni položiti razlikovne ispite do upisa u III semestar. Razlikovni ispiti ne ulaze u fond sati doktorskog studija.
- Pravo upisa direktno na drugu godinu studija imaju kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije
 vođenja Bolonjskog sistema studiranja, kojima se u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo priznaje 60 ECTS, odnosno prva godina studija.

Kandidati koji su strani državljani prijavljuju se na Konkurs pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodno akademsko priznavanje diplome ranije završenog ciklusa/stepena obrazovanja.

Visina školarine iznosi 7.000,00 KM, po studijskoj godini.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti:
- Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija).
- Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
- Izvod iz matične knjige rodjenih
- Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000002610087. u svrhu obrade podataka.

III
Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi i na web stranici Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPonovljeni Konkurs
03.09.2018
Univerzitet u Sarajevu je donio odluku o objavi Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu.  Više detalja na web stranici Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i na slijedećem linku: ponovljeni konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisnim rokovima I i II ciklus
22.07.2018
Na slijedećim linkovima možete preuzeti informacije o upisnim rokovima na I i II ciklus:
- 2. upisni rok na I ciklus akademske 2018/2019 g..
- 1. upisni rok na II ciklus (master studij) akademske 2018/2019 g..
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisu na 1. godinu I ciklusa studiranja
18.07.2018
Informacije vezane za upis na 1. godinu I ciklusa studiranja se mogu preuzeti na slijedećem linku: Informacije o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - objavljene liste prijavljenih kandidata
09.07.2018
O B A V I J E S T

Konačne liste prijavljenih kandidata za studijski program građevinarstva i studijski program geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu objavljene su na oglasnoj ploči Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović