• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - mobilnost studenata
24.05.2019
KONKURS

U okviru ERASMUS+ CBHE KA2 programa mobilnosti na projektu NATRISK, raspisuje konkurs za finasiranje mobilnosti radi stručne prakse studenata Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na Univerziteta u Nišu, Srbija.

Više detalja na slijedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxEvaluacija rada nastavnika i saradnika
23.05.2019
Poštovani,

sprovedena je anketna evaluacija rada nastavnika i saradnika u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine u periodu 07.-14.01.2019. godine.

Izvještaj o rezultatima ankete se možete preuzeti na slijedećem linku: Rezultati ankete.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije (Emina Hadžalić)
20.05.2019
OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing.građ, pod nazivom “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”, za petak 24.05.2019. godine u 11.00 sati u sali br.8  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing. građ.,  pod
nazivom: “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”,
obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-62/19 od 06.05.2019.
godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl.ing.građ. – profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.   Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije (Emir Karavelić)
20.05.2019
OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Emira Karavelića, dipl. ing.građ, pod nazivom “Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala”, za petak 24.05.2019. godine u 13.00 sati u sali br. 8 Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Emira Karavelića, dipl.ing.građ.,  pod
nazivom: “Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala”, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-63/19 od 06.05.2019. godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.   Prof.dr. Azra Kurtović, dipl.ing.građ. – vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus+ konkursi
16.05.2019
Obavještavamo vas o otvorenim konkursima za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za sticanje međunarodnog usavršavanja i obuke na partnerskim univerzitetima širom Evrope.

Ljetni semester 2018/2019:

- Trenutno su otvorena dva poziva za staff week (Granada i Ankara) ili samo predavanje (Granada) do kraja ove akademske godine te vas pozivamo da se ih pogledate, možda i prijavite, a svakako ovu informaciju diseminirate svojim kolegama koji će prepoznati priliku da budu predstavnici UNSA na ovim međunarodnim dešavanjima.

Zimski semester 2019/2020:

- Ostalo je i još nekoliko konkursa za zimski semester 2019/2020. godine za studente i osoblje UNSA, te svakako vas pozivamo da pogledate i ove, kao i da proslijedite dalje preko web stranice, društvenih mreža ili emaila.

Novi krug konkursa/prijava za ljetni semester 2019/2020. godine kreće od septembra 2019. godine.

Informacije su dostupne na linku: http://www.erasmus.unsa.ba/konkursi/
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInformacija za apsolvente
10.05.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTAVAJU SE APSOLVENTI I. I II. CIKLUSA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU, DA ĆE ISPITE KOJE SU SLUŠALI U ZIMSKOM SEMESTRU MOĆI POLAGATI U LJETNOM JUNSKO – JULSKOM ISPITNOM TERMINU.

U TOM SMISLU, A ZBOG TEHNIČKIH PROBLEMA U RADU ISSS-A, PRIJAVA ISPITA ĆE SE ODVIJATI PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE DIREKTNO POČEVŠI OD 20.05. DO 07.06.2019. GODINE.
ISPITI ĆE SE ODRŽATI U PERIODU REDOVNIH LJETNIH ISPITNIH ROKOVA A TAČNIJI DATUMI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKNADNO.

MOLIMO VAS DA PRIJAVE ISPITA IZVRŠITE U ŠTO KRAĆEM ROKU KAKO BI SE MOGAO ORGANIZOVATI ISPITNI ROK ZA APSOLVENTE.

PRODEKAN ZA NASTAVNO-NAUČNI RAD
VAN. PROF. DR. MIRZA POZDER
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDan otvorenih vrata na UNSA
19.04.2019
Više informacija o Danu otvorenih vrata na Univerzitetu u Sarajevu možete pročitati na UNSA.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInterni konkurs - UNSA
01.04.2019
I N T E R N I   K O N K U R S

za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu
uplaćenih za 2017. godinu

Više detalja možete pročitati na: http://www.unsa.ba/konkursi/interni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-razvoj-univerziteta-u-sarajevu-uplacenih-0
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzmjena broja depozitnog računa
26.03.2019
OBAVJEŠTENJE O IZMJENI BROJA RAČUNA

NAPOMINJEMO DA SE OD DANA 25.03.2019.GODINE SVE UPLATE VRŠE NA NOVI DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OKO UPUTA O UPLATAMA MOŽETE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I NA TEL:033 278 434
0 komentari | Napišite komentar

 
xx Poziv za volontiranje u Uredu za podršku studentima UNSA
26.03.2019
Poštovani studenti Univerziteta u Sarajevu,


Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) osigurava podršku i pomoć studentima u različitim oblastima. Osnovna djelatna orijentacija Ureda je usmjerena ka podršci i pomoći pri odabiru studija, unapređenju pristupa obrazovanju, osiguranju uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava,
psihološku pomoć, informiranje i obrazovanje studenata, poboljšanju iskustva studiranja studenata s invaliditetom, istraživačkim aktivnostima,  organizaciji i realizaciji obuka za nastavno i nenastavno osoblje, učešću u donošenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa obrazovanjem, itd.

Značaj volontiranja u životu mladog čovjeka je višestruki, te osim kvalitetno iskorištenog slobodnog vremena donosi i sticanje različitih vještina te izgradnju novih poznanstava. Vjerujemo da studenti Univerziteta u Sarajevu mogu dati veliki doprinos radu našeg Ureda kroz učešće u različitim aktivnostima.

Stoga vas pozivamo da popunite i pošaljete prijavni obrazac za volontiranje u Uredu za podršku studentima (https://forms.gle/Pw9UgPoiEx5CDywW7)

Za sva pitanja nam se možete obratiti na: ured@unsa.ba.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNadoknada (zbog EYOF-a)
19.03.2019
Zbog održavanja EYOF-a, ljetni semestar je počeo sa sedam dana zakašnjenja, te je potrebno jednu sedmicu nadoknaditi.

Plan nadoknade je sljedeći, uz mogući individualni dogovor sa nastavnikom/saradnikom.

Raspored održavanja nadoknade:

30.03.2019. - Ponedjeljak
06.04.2019. - Utorak
13.04.2019. - Srijeda
20.04.2019. - Četvrtak
27.04.2019. - Petak
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPromoviranje saveza za istraživanje i razvoj UNSA - ALL4R&D
13.03.2019
Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je prvi skup u okviru Erasmus+ projekta „Promoviranje saveza za istraživanje i razvoj između univerziteta i privrede kroz saradnju i platformu otvorenih inovacija – ALL4R&D“ u koji su uključeni univerziteti i privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Armenije, Finske, Austrije i Njemačke.
Osnovni cilj projekta je promoviranje, podsticanje i razvijanje saradnje između univerziteta i privrede odnosno stvaranje alijanse akademija – industrija. Profesori Građevinskog fakulteta: Mustafa Hrasnica, Goran Simonović i Senad Medić su u okviru održanog događaja detaljno predstavili motivaciju, sadržaj i ciljeve trogodišnjeg projekta koji se implementira u okviru Erasmus+ programa – aktivnost: izgradnja kapaciteta (Capacity Building). Na predstavljanju projekta i diskusijama su sudjelovali predstavnici građevinskih izvođačkih i projektantskih firmi, instituta, studenti doktorskih i master-studija kao i profesori i asistenti s Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Učesnici su jednoglasno istakli potrebu što tješnje saradnje Fakulteta i privrede. Za brže uključivanje u privredne tokove nakon diplomiranja ključno je već u toku studija upoznati studente sa realnim zadacima koji ih očekuju i po mogućnosti organizirati takve projektne zadatke u koje će biti uključeni i stručnjaci iz građevinskih firmi najšireg spektra djelovanja.

Zvanična veb-stranica projekta je http://all4rd.net/.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPosjeti GF i budi student jedan dan!
10.03.2019
POSJETI GRAĐEVINSKI FAKULTET I BUDI STUDENT JEDAN DAN!

U okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata" Univerziteta u Sarajevu promocija upisa na Građevinski  fakultet održaće se 19.03.2019. godine (utorak) od 11:00 do 13:00 sati, u prostorijama fakulteta (svečana sala).

Dobro nam došli.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSajam italijanskih univerziteta
06.03.2019
Obavještavamo vas da će se 9. marta 2019. godine (subota) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održati Sajam italijanskih univerziteta na kojem će se predstaviti italijanska akademska ponuda.
 
Na sajmu će biti prisustni predstavnici (delegacije) sljedećih univerziteta:
1.      Katolički univerzitet „Sveto srce“ u Milanu (Universitá Cattolica del Sacro de Milano);
2.      Politehnički univerzitet u Milanu (Politecnico de Milano);
3.      Univerzitetski institut za moderne jezike (Libera Universitá di Lingue e Comunicazione – IULM);
4.      Ca Foscari Univerzitet u Veneciji (Ca' Foscari Universitá de Venezia);
5.      Škola za biznis i hotelski menadžment iz Lucerna (Business and Hotel Management School in Lucerno);
6.      Politehnički univerzitet „Delle Marche“ u Ankoni (Universitá Politecnica della Marche);
7.      Međunarodni univerzitet za društvene studije u Rimu (LUISS);
8.      Univerzitet „Tor Vegata“ u Rimu (Universitá di Tor Vegata de Roma);
9.      Švicarska škola za menadžment u Rimu (Swiss school for Management of Rome);
10.  Škola za modu i dizajn u Milanu (Istituto Marangoni);
11.  Univerzitet u Padovi (Universitá degli Studi de Padova);
12.  Biznis škola u Rimu (Rome School of Business).
Osim predstavljanja univerziteta, neposredno prisustvo delegacija svakog od univerziteta-učesnika sajma omogućiti će i dobijanje informacija o stipendijama koje univerziteti, italijanske regije ili vlada Italije rezerviraju svake godine za strane studente, u konkretnom slučaju za studente koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.
Nadalje, kroz neposredne kontakte, biti će moguće dobiti informacije o mogućim projektima na nivou akademskih ustanova, u formi zajedničke kandidature za dobijanje sredstava evropskih fondova, odnosno ispitati druge vidove univerzitetske saradnje, prvenstveno u smislu razmjene studenata i profesora.
 
Svečano otvaranje sajma je zakazano u 12:00 sati (9. marta 2019. godine) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - 04.03.2019.g.
28.02.2019
Nastava u ljetnom semestru akademske 2018/2019 počinje u ponedjeljak 04.03.2019. godine.

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera zimskog i upis u ljetni semestar
26.02.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E NJ E

OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA I UPIS U LJETNI SEMESTAR OBAVLJAT ĆE SE U PERIODU OD UTORKA
26.02.2019. DO PETKA 08.03.2019.GODINE U TERMINU OD 11:00h DO 14:00h.

*NAPOMENA: STUDENTI- APSOLVENTI ŠKOLSKE 2018/2019 GODINE NISU DUŽNI VRŠITI OVJERU ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR, OBZIROM DA APSOLVENTSKI STAŽ TRAJE GODINU DANA

D E K A N
Prof. dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzmjena broja računa
14.02.2019
IZMJENA BROJA RAČUNA

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA SE  ZATVARA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA TE DA SE ZA INSTRUKCIJE O NOVOM BROJU RAČUNA NA KOJI ĆE SE UBUDUĆE VRŠITI UPLATE OBRATE STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić