• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Studij građevinarstva, odnosno studij geodezije, se organizuje u tri ciklusa. Prvi ciklus obrazovanja traje tri godine i vrednuje se sa 180 (E)CTS studijskih bodova, nakon kojeg student dobiva zvanje "inžinjer građevinarstva ili geodezije", odnosno bachelor.
Drugi ciklus obrazovanja traje dvije godine i vrednuje se sa 120 (E)CTS studijskih bodova, nakon kojeg student dobiva zvanje "diplomirani inžinjer građevinarstva (odsjek konstrukcije, hidrotehnika, ili saobraćajnice) ili geodezije", odnosno magistar građevinarstva/magistar geodezije. Najviši stepen obrazovanja, tj. treći ciklus studija, traje tri godine i vreduje se sa 180 (E)CTS studijskih bodova nakon kojeg student dobiva zvanje "doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva ili geodezije".

PLANOVI I PROGRAMI STUDIRANJA
I CIKLUS - SMJER GRAĐEVINARSTVO
I CIKLUS - SMJER GEODEZIJA
II CIKLUS - SMJER KONSTRUKCIJE
II CIKLUS - SMJER HIDROTEHNIKA
II CIKLUS - SMJER SAOBRAĆAJNICE
II CIKLUS - SMJER GEODEZIJA

UVJETI UPISA ZA STUDENTE PRVE GODINE

Studij može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri školske godine. Izbor se vrši na osnovu postignutog općeg uspjeha u toku srednjoškolskog obrazovanja i pojedinačnog uspjeha iz predmeta Matematika i Fizika.

Za prijavu na Konkurs za upis na prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je naznačen odsjek na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi)
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koji kandidat osvoji iz:
 • prijemnog ispita
 • općeg uspjeha
 • uspjeha iz pojedinačnih predmeta značajnih za studij (matematika i fizika)
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za studij
 • posebnog priznanja "Učenik generacije"
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović