• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

U skladu sa Finansijskim planom Građevinskog fakulteta u Sarajevu, plan nabavki za 2017. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Plan nabavki za 2017. godinu. Plan nabavki za UNSA možete preuzeti na slijedećem linku: Plan nabavki za 2017. godinu.
Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati: - Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;
- Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata;
- Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Više informacija možete pogledati na slijedećem linku: Plan nabavki za 2016. godinu, te Odluka o usvajanju Plana nabavki za UNSA.

16.02.2018. godine
 • Odluka o nabavci usluga tiskanja i s tim povezanim uslugama može se preuzeti na ovom linku.

  29.01.2018. godine
 • Obavijest o nabavci usluge izdavaštva i štampanja može se preuzeti na ovom linku.

  10.01.2018. godine
 • Odluka o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

  13.12.2017. godine
 • Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki može se preuzeti na ovom linku.

  12.12.2017. godine
 • Obavijest o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

  11.12.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa ETKO tours d.o.o. za nabavku ugostiteljskih usluga može se preuzeti na ovom linku.

  24.11.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Eurobit d.o.o. za usluge popravke, održavanja računarske opreme i srodne usluge može se preuzeti na ovom linku.

  14.11.2017. godine
 • Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge može se preuzeti na ovom linku.

  17.10.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa KIMEEL d.o.o. u nabavci HTZ opreme i ostalo po planu nabavke za 2017. godinu može se preuzeti na ovom linku.

  17.10.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu/izboru u nabavci usluga (sistematski i sanitarni pregled radnika) može se preuzeti na ovom linku.

  17.10.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu/izboru u nabavci roba (radijska, televizijska i srodna oprema) može se preuzeti na ovom linku.

  13.10.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu/izboru u nabavci roba (telefoni i mreže) može se preuzeti na ovom linku.

  13.10.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu/izboru u nabavci usluge popravke i održavanja instalacija može se preuzeti na ovim linkovima: link1 i link2.

  18.09.2017. godine
 • Odluka o izboru najboljeg ponudjača za osiguranje radnika i studenata može se preuzeti na ovom linku.

  12.09.2017. godine
 • Obavijest o nabavci usluge sistematskog pregleda može se preuzeti na ovom linku.

  19.07.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa "Bingo" d.o.o. u vezi nabavke higijenskog i drugog materijala može se preuzeti na ovom linku.

  19.07.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo za usluge iznajmljivanja fiskulturne sale i opremom može se preuzeti na ovom linku.

  19.07.2017. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa "RIS" d.o.o. za nabavku kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku.

  12.07.2017. godine
 • Obavijest o nabavci usluge osiguranja može se preuzeti na ovom linku.

  11.07.2017. godine
 • Obavijest o izmjeni i dopuni plana nabavki može se preuzeti na ovom linku.

  21.06.2017. godine
 • Obavijest o nabavci stolarije i ugradnje može se preuzeti na ovom linku.

  31.03.2017. godine
 • Obavijest o zakupu poslovnog prostora može se preuzeti na ovom linku.

  01.02.2017. godine
 • Odluka o izboru najboljeg ponudjača za ugradnju prozora može se preuzeti na ovom linku.

  27.12.2016. godine
 • Odluka izmjeni Plana nabavki može se preuzeti na ovom linku.

  27.12.2016. godine
 • Obavijest o nabavci vrata i prozora za GFSA može se preuzeti na ovom linku.

  15.12.2016. godine
 • Informacija o nabavci edukacionog programa "Help 3.95D" može se preuzeti na ovom linku.

  15.12.2016. godine
 • Informacija o nabavci edukacionog programa "Aqua Designer 8.0" može se preuzeti na ovom linku.

  12.12.2016. godine
 • Sporazum sa preduzećem Logosoft može se preuzeti na ovom linku.

  24.11.2016. godine
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

  24.11.2016. godine
 • Informacija o nabavci edukacionog programa "ADINA" može se preuzeti na ovom linku.

  24.11.2016. godine
 • Informacija o nabavci edukacionog programa "Plaxis" može se preuzeti na ovom linku.

  22.11.2016. godine
 • Dokumentacija o nabavci ugostiteljskih usluga može se preuzeti na ovom linku.

  22.11.2016. godine
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom u nabavci ugostiteljskih usluga može se preuzeti na ovom linku.

  16.11.2016. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu u nabavci usluge sistematskog pregleda uposlenika Fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

  08.11.2016. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu/izboru u nabavci usluge čišćenje peći i kotlova može se preuzeti na ovom linku.

  02.11.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci usluge sistematskog pregleda zaposlenika Fakulteta može se preuzeti na ovom linku.

  31.10.2016. godine
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača za usluge izdavaštva i štampanja može se preuzeti na ovom linku.


 • 27.10.2016. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Hydro-metal d.o.o. može se preuzeti na ovom linku.


 • 24.10.2016. godine
 • Tender o nabavci IT opreme može se preuzeti na ovom linku.


 • 19.10.2016. godine
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača za nabavku kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku.


 • 19.10.2016. godine
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača kolektivnog osiguranja zaposlenika i studenata može se preuzeti na ovom linku.


 • 07.10.2016. godine
 • Tender o nabavci usluga tiskanja može se preuzeti na ovom linku.

  07.10.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci usluge - iznajmljivanje fiskulturne sale može se preuzeti na ovom linku.

  10.05.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora može se preuzeti na ovom linku.

  20.09.2016. godine
 • Tender o nabavci kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku.

  19.09.2016. godine
 • Tender o nabavci usluga osiguranja i penzijske usluge može se preuzeti na ovom linku.

  16.09.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala može se preuzeti na ovom linku.


 • 07.09.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci usluga osiguranja i penzijske usluge može se preuzeti na ovom linku.


 • 07.09.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci higijenskog i drugog materijala može se preuzeti na ovom linku.


 • 31.03.2016. godine
 • Odluka 1 o direktnom sporazumu/izboru može se preuzeti na ovom linku.

  01.06.2016. godine
 • Obavještenje o nabavci "Autodesk Infrstructure Design Suite Ultimate 2017" licence može se preuzeti na ovom linku. • 2015. godina
 • Plan nabavki
 • Izvještaj o izvršenju plana nabavki za 2015. godinu
 • Odluka - geotehnički radovi (25.12.2015)
 • Dopuna plana nabavki (27.10.2015)
 • Obavještenje o nabavci (29.09.2015)
 • Tenderska dokumentacija (29.09.2015)

 • Obavještenje o izmjeni roka prijema i otvaranja ponuda po Konkurentskom zahtjevu br. 04-1-983-1/15. od 21.09.2015. god. možete preuzeti na ovom linku.


 • Zaključak o ispravci štamparske greške - Triglav osiguranje - Konkurentski zahtjev br. 04-1-983-1/15. od 21.09.2015. god. možete preuzeti na ovom linku.


 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača kolektivnog osiguranja zaposlenika i studenata može se preuzeti na ovom linku.

 • Obavještenje o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku. Dokumentacija se može preuzeti na ovom linku.

 • Odluka o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

 • Odluka o deratizaciji može se preuzeti na ovom linku.

 • Odluka o čišćenju dimnjaka može se preuzeti na ovom linku.

 • Odluka o štampanju publikacije može se preuzeti na ovom linku.


 • © 2010 Univerzitet u Sarajevu - GraÄ‘evinski fakultet
  Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
  Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
  Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić